Tewerkstelling en opleiding

De dienst T&O biedt arbeidsbegeleiding. Dit kan in beperkte vorm betekenen dat hulp wordt geboden bij het zoeken naar een job. Meestal duurt de weg die moet worden afgelegd iets langer. Er is bijkomende opleiding nodig of er is behoefte aan werkervaring om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De trajectbegeleider biedt samen met de maatschappelijk werker van het OCMW ondersteuning van begin tot einde.

In sommige situaties, wanneer de gerichtheid op tewerkstelling minder duidelijk is, organiseert de dienst T&O nog een voortraject. Er wordt hierbij zowel in groepsactiviteiten als in oriëntatiestages op verschillende werkplekken extra aandacht besteed aan zowel de competenties als aan het jobdoelwit.

Voor wie?

De dienst T&O is er voor OCMW-cliënten voor wie een tewerkstelling nuttig en noodzakelijk is om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Actief op zoek gaan naar werk, is regelmatig een voorwaarde om van het OCMW of andere instanties verdere hulp te verkrijgen.

Een traject op maat

We starten met een kennismakingsgesprek (intake) waarin de mogelijkheden, vaardigheden, wensen en beperkingen in kaart worden gebracht. Dit leidt tot een traject met volgende mogelijkheden:

Opleiding

De opleiding kan bestaan uit een theoretische opleiding, een beroepsopleiding of een bijscholing om zich verder te ontwikkelen.

Werkervaring

Het is niet eenvoudig om onmiddellijk de stap naar een tewerkstelling te zetten, zeker voor iemand die al een tijdje werkzoekende is. Via werkervaring leer je de praktijk kennen. Werkritme, veiligheid, stiptheid, samenwerking met baas en collega's zijn hierin belangrijke werkpunten. Tijdens een periode van één tot twee jaar wordt er al werkende geleerd. In deze periode is er zowel een arbeidscontract als loon.

Reguliere tewerkstelling

Het doel van het traject is een job op de open arbeidsmarkt. Vacatures zoeken en de sollicitatie voorbereiden, gebeurt samen met de trajectbegeleider. Deze informeert de werkgever over de tewerkstellingsmaatregelen. Bij problemen met vervoer of kinderopvang wordt naar een oplossing gezocht. Tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling voorkomt de nazorg eventuele moeilijkheden tussen werknemer en werkgever.

Sociale tewerkstelling

Omwille van persoonlijke situaties is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt soms niet haalbaar. Sociale of beschutte tewerkstelling is dan een mogelijkheid. Een alternatief voor tewerkstelling is arbeidszorg, met een zinvolle daginvulling, aangepast aan het ritme en mogelijkheden.

Voor de inschakelinstraject en het voortraject werkt de Dienst Tewerkstelling en opleiding nauw samen met het Centrum voor Basiseducatie.

Privacyverklaring T&O