Gezinszorg

De verzorgende van de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse taken wanneer dit voor het gezin moeilijk wordt. Voor "af en toe hulp" om de zaken in of rond de woning op orde te stellen is er de klusjesman van de karweihulp.

Voor wie?

Een huishouden beredderen is een zware opgave. Soms ben je niet meer in de mogelijkheid om al die taken in je eentje te doen en moet je hulp inroepen. Je kan hierbij niet altijd terugvallen op mensen uit je eigen omgeving.

Je bent bejaard en kan zelf niet meer alles alleen opknappen. Je hebt een zieke of gehandicapte partner. Je wordt uit het ziekenhuis ontslagen na een zware operatie. Je bent pas bevallen. In al deze situaties kan gezinszorg voor jou een oplossing betekenen.

Hulp op maat

De maatschappelijk werker bespreekt met jou de situatie en samen wordt vastgelegd hoeveel hulp nodig en mogelijk is.

Gezinszorg

Een verzorgende komt aan huis en kan je helpen met huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, onderhoud van de woning, was en strijk. Ook verzorgende taken zoals hygiënische zorgen en kraamhulp worden geboden. Bovendien brengt de verzorgende gezelschap en geeft ondersteuning in probleemsituaties.

De verzorgende is er NIET voor het grote opruimwerk en tuinonderhoud. Hiervoor kan je karweihulp vragen.

Karweihulp

Voor 'af en toe klussen' in en rond de woning kan je beroep doen op de karweihulp. Deze werken moeten in omvang beperkt zijn. Het gaat om kleine herstellingswerken in en rond de woning, de verbetering van de woonkwaliteit door kleine aanpassingswerken, beperkte schilder- en behangwerken, opruimen en verhuizen...

Kostprijs

De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.  Ook de deelnemende OCMW's dragen bij in de kosten.

Je betaalt een bijdrage per uur in verhouding tot je inkomen. Voor de gezinszorg ontvang je maandelijks een factuur voor de geleverde prestaties. De karweidienst wordt gefactureerd na voltooiing van de karweI.

Contact

Wens je beroep te doen op de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg neem dan contact op via het telefoonnummer 011/23  87 50. Je kan eveneens terecht bij het OCMW of Sociaal Huis van jouw gemeente. Na afspraak komt de maatschappelijk assistent bij je langs voor verdere uitleg.

 

 

Kwaliteitsvol stagebeleid

Sinds 2020 zetten we, dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Limburg, actief in op kwaliteitsvolle stages en de uitwerking van een degelijk stagebeleid.  De projectmiddelen zijn uiteraard beperkt in duur maar geven een impuls om een stagebeleid uit te werken en deze te verankeren in onze werking. Door in te zetten op een goede samenwerking met de scholen (zowel stages als duaal leren) willen we leerlingen warm maken voor een toekomstige job in de openbare gezinszorg. We laten scholen (leerkrachten én leerlingen) kennismaken met onze kwetsbare gezinnen en de wereld waarmee zij dagdagelijks geconfronteerd worden.

In 2021 hebben we een cursus Verbindend communiceren aangeboden aan onze duaal leerlingen, gegeven door LIGO-Limino. Dit om verbindend te communiceren naar kwetsbare gezinnen, maar ook om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag en hoe verbindende communicatie hier kan helpen. Hierdoor versterken we de duale leerling in zijn/haar positie binnen deze ‘moeilijkere’ gezinnen. De stagiair wordt voorbereid op het werken en communiceren binnen gezinnen in kansarmoede. 

Meer weten over ons stagebeleid? Stuur ons gerust een mailtje en we maken een afspraak! 

 

 

Pivacyverklaring Dienst Gezinszorg