Schuldbemiddeling

Budgethulpverlening is een dienstverlening die elk OCMW aanbiedt. Binnen Welzijnsregio Noord-Limburg werd een centrale dienst voor schuldbemiddeling opgericht voor de Noord-Limburgse OCMW's. De juristen van deze dienst werken nauw samen met de maatschappelijk werkers van de OCMW's en staan in voor de juridische ondersteuning.

Voor wie?

Indien je problemen hebt om jouw budget te beheren, of met tijdelijke of blijvende financiŽle moeilijkheden kampt, kan je bij het plaatselijke OCMW vragen om samen naar een oplossing te zoeken.

Budgetbeheer

Als jouw financiŽle moeilijkheden van tijdelijke aard zijn kan je bij het OCMW budgetbegeleiding of budgetbeheer aanvragen. Bij budgetbeheer wordt er een rekening geopend met volmacht aan de maatschappelijk werker. In onderling overleg worden kosten en inkomsten beheerd en worden schulden afbetaald.

De dienst schuldbemiddeling controleert de schulden op juistheid en wettelijkheid en voert onderhandelingen met de schuldeisers om tot een aanvaardbaar afbetalingsvoorstel te komen.

Collectieve schuldenregeling

Als je in een blijvende en zware schuldenlast bent terechtgekomen, kan een collectieve schuldenregeling de oplossing zijn. De dienst schuldbemiddeling stelt een verzoekschrift op dat wordt neergelegd bij de bevoegde rechtbank. Indien de rechter oordeelt dat je toegelaten bent tot de procedure, stelt hij onze dienst als schuldbemiddelaar aan.

Deze stelt een aflossingsplan op voor de schulden. Een schuldeiser mag dan geen verdere stappen ondernemen om zijn schuld bij jou te vorderen (zoals beslaglegging op inboedel, loonbeslag...). De schuldbemiddelaar ziet er op toe dat je tijdens de procedure menswaardig kan blijven leven. Bovendien worden jouw schulden in de mate van het mogelijke voldaan. Je blijft in budgetbeheer bij het OCMW, waar je verder door de maatschappelijk werker wordt begeleid. Wanneer de collectieve schuldenregeling positief is verlopen, kan je beginnen met een schone lei, zonder schulden.

Preventie en nazorg

Voorkomen is beter dan genezen. In het oplossen van een schuldenproblematiek is dit niet anders.

Daarom werkt de dienst Schuldbemiddeling samen met de OCMW's aan preventie-initiatieven ter voorkoming van schuldenlast.

Ten behoeve van personen in schuldhulpverlening worden groepsactiviteiten opgezet die hen moeten helpen om zich weerbaarder op te stellen in het beheren van het eigen budget.