Schuldbemiddeling

Budgethulpverlening is een dienstverlening die elk OCMW aanbiedt. Binnen Welzijnsregio Noord-Limburg werd een centrale dienst voor schuldbemiddeling opgericht voor de Noord-Limburgse OCMW's. De juristen van deze dienst werken nauw samen met de maatschappelijk werkers van de OCMW's en staan in voor de juridische ondersteuning.

Budgethulpverlening

Elk OCMW biedt budgethulpverlening aan.

Als je problemen hebt om je budget te beheren, of met financiële moeilijkheden kampt, kun je bij het plaatselijke OCMW terecht om samen naar een oplossing te zoeken.

Als je financiële moeilijkheden van tijdelijke aard zijn, kun je bij het OCMW budgetbegeleiding of budgetbeheer aanvragen.

Bij budgetbeheer wordt er een budgetrekening geopend met volmacht aan de maatschappelijk werker. In onderling overleg worden de inkomsten beheerd, de vaste kosten betaald en schulden afbetaald.

 

Schuldbemiddeling

Binnen Welzijnsregio Noord-Limburg werd een centrale dienst voor schuldbemiddeling, erkend door de overheid, opgericht voor de aangesloten OCMW's.

De juristen van deze dienst staan ter beschikking van de maatschappelijk werkers van de OCMW's voor de juridische ondersteuning van de dossiers budgethulpverlening, zoals het controleren van de schulden op juistheid en wettelijkheid.

 

Collectieve schuldenregeling

Als je in een blijvende en zware schuldenspiraal bent terechtgekomen, kan een collectieve schuldenregeling de oplossing zijn. Dit is een gerechtelijke procedure onder toezicht van de arbeidsrechtbank. De dienst schuldbemiddeling neemt hierin het voortouw.

Zij stelt een verzoekschrift op dat wordt neergelegd bij de bevoegde rechtbank.

Als de rechter oordeelt dat je toegelaten bent tot de procedure, stelt hij de dienst als schuldbemiddelaar aan.

Deze stelt vervolgens een globaal aflossingsplan op voor de schulden.

Dat loopt meestal over enkele jaren. Een schuldeiser mag dan geen verdere stappen ondernemen om zijn schuld bij jou te vorderen (zoals beslaglegging op inboedel, loonbeslag...).

De schuldbemiddelaar ziet er op toe dat je tijdens de procedure menswaardig kan blijven leven. Bovendien worden je schulden in de mate van het mogelijke voldaan.

Je blijft in budgetbeheer bij het OCMW, waar je verder door de maatschappelijk werker wordt begeleid. Al die tijd werkt de dienst schuldbemiddeling nauw samen met de maatschappelijk werker. Wanneer de collectieve schuldenregeling positief is verlopen, kan je beginnen met een schone lei, zonder schulden.

De dienst schuldbemiddeling is niet rechtstreeks toegankelijk.

 

Preventie en nazorg

Voorkomen is beter dan genezen. In het oplossen van een schuldenproblematiek is dit niet anders.

Daarom werkt de dienst Schuldbemiddeling samen met de OCMW's aan preventie-initiatieven ter voorkoming van schuldenlast.

Zo wordt er elk najaar een interactieve budgetbeurs ingericht voor de laatstejaars studenten van het secundair onderwijs in Noord-Limburg, om hen kennis te laten maken met het beheren van een budget, met alle moeilijkheden en valkuilen van dien.