Aangeboden diensten

Voor en samen met de OCMW's organiseert Welzijnsregio Noord-Limburg de diensten:

  • Gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie bij de dagdagelijkse taken wanneer dit voor het gezin om diverse redenen te moeilijk wordt. De aanvullende karweidienst voert kleine herstellingswerken uit en brengt maatregelen aan om het leefcomfort te verhogen.
  • Rechtshulp verstrekt juridisch advies en bijstand aan elke inwoner van de aangesloten gemeenten van Welzijnsregio.
  • De dienst Schuldbemiddeling sluit aan bij de budgethulpverlening die de OCMW's bieden en staat in voor de procedure inzake collectieve schuldenregeling.
  • De dienst Werk en Maatschappelijke Integratie biedt arbeidsbegeleiding en zet met de cliënt een traject uit naar tewerkstelling.
  • Aansluitend bij Tewerkstelling en Opleiding wordt ook het Wijk-werken georganiseerd. Wijk-werken is het vroegere PWA waarbij werkzoekenden aan de slag kunnen bij scholen, verenigingen of bij gemeenten, maar ook bij particulieren en in land- en tuinbouwbedrijven.
  • De dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst ondersteunt de Noord-Limburgse lokale besturen bij de uitwerking/uitvoering van hun integratiebeleid en coördineert regionale acties rond Integratie in partnerschap tussen lokale besturen en andere actoren.
  • De Dienst Informatieveiligheid is een ondersteunende dienst voor de OCMW's en gemeenten m.b.t. de minimale voorwaarden die worden gesteld in de toegang tot de kruispuntbank. De dienst neemt de rol op van veiligheidsconsulent voor Welzijnsregio en de aangesloten OCMW's en gemeenten.