DigiMee

DigiMee Noord-Limburg is een regionaal samenwerkingsverband en omvat alle initiatieven die digitale inclusie bevorderen of versterken. Op initiatief van DISV Regio Noord-Limburg werken de 8 gemeenten en partnerorganisaties regionaal samen om de deelname aan de digitale wereld te bevorderen, met aandacht en optimale kansen voor de meest kwetsbaren.

 

Uit rondvraag bij de acht Noord-Limburgse gemeenten en OCMW’s blijkt dat de digitale noden bij de bevolking groot zijn, zeker bij kwetsbare doelgroepen. Minstens 30% van de Noord-Limburgse volwassenen heeft een verhoogd risico om digitaal niet mee te zijn. Factoren zoals financiële situatie, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, leeftijd en mate van geletterdheid spelen hierbij een rol.

 

Sommige burgers hebben geen toegang tot apparatuur, zoals een laptop of pc, of vinden de weg niet naar een openbare pc-ruimte. Bij anderen ontbreekt het vertrouwen en de vaardigheden om met apparatuur en software aan de slag te gaan. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de toegang tot een bankapp, het online aankopen van een busticket of het raadplegen van de digitale loonbrief. Nochtans kan digitalisering fundamenteel bijdragen aan een kwalitatieve levenssituatie.

 

Daarom worden Vlaamse en federale projectmiddelen van ‘Iedereen Digitaal’, ‘Digibanken’ en ‘E-inclusion for Belgium’ doelgericht ingezet om ervoor te zorgen dat de inwoners DigiMee kunnen zijn.