Diensten / DigiMee / Digihulp

Digihulp

Een eerste verwezenlijking binnen DigiMee zijn de fysieke en mobiele Digipunten.

In elke Noord-Limburgse gemeente is er minstens één fysiek digipunt in de bibliotheek. In zo’n digipunt kunnen alle burgers terecht voor digitale vragen of om wegwijs te geraken in de digitale wereld. Digihelpers gaan gratis op zoek naar een oplossing. Denk hierbij aan de installatie van een app, het aanmaken van een account, installeren van ItsMe, uitleg over het online aankopen van een busticket, je beltoon langer laten rinkelen, een bestand op een usb-stick zetten, het doorsturen van een foto via Whatsapp, online route opzoeken etc.

Naast de fysieke digipunten in de bibliotheken zetten we ook in op mobiele digipunten. De regionale opbouwwerker digitale inclusie hanteert een outreachende benadering en sluit aan bij lokale initiatieven om een mobiel digipunt op te starten en uit te bouwen.  In 2023 lag de focus op een traject met buurtrestaurants en armoedewerkingen in elke gemeente.

Een actueel overzicht van de digipunten vind je hier.