Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 29 februari 2024.

LP Noord zet mensen in hun kracht samen met enthousiast netwerk.

Pelt, 29/02/2024

LP Noord zet mensen in hun kracht samen met enthousiast netwerk.

LP Noord is de naam van een nieuw lokaal partnerschap dat zich richt op de begeleiding van volwassenen met een complexe multiproblematiek.

Het project kadert in de oproep ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen’ die Europa WSE in 2023 lanceerde. De lokale besturen van Noord-Limburg dienden samen met VDAB en 4 andere partners een projectdossier in. Sinds 1 januari 2024 werkt dit unieke partnerschap aan het implementeren van een nieuw ondersteuningsaanbod in de regio dat moet leiden tot een versterkte participatie van kwetsbare personen in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend naar werk.

In de regio Noord-Limburg bevinden talloze werkzoekenden en niet-beroepsactieven zich in een kwetsbare positie. Ze hebben moeite om toegang te vinden tot reguliere trajectbegeleiding, hebben problemen op verschillende levensdomeinen of voelen zich niet volledig geïntegreerd in de samenleving. Deze doelgroep heeft vaak te maken met diverse obstakels die hun toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren. Gedurende het proces van partnerschaps- en projectvorming hebben we vanuit een gedeelde visie de behoeften geïdentificeerd waarop het partnerschap als een lerende entiteit wil inspelen.

De deelnemers zullen op alle nodige levensdomeinen ondersteuning krijgen en waar nodig wordt ingezet op hulpcoördinatie. De partners binnen het samenwerkingsverband zijn Welzijnsregio Noord-Limburg, VDAB, Arktos, Groep INTRO, Integra en Solentra. Zij stellen een interdisciplinair team van trajectgezellen en psychologische hulpverleners ter beschikking. De begeleiding verloopt zo dicht mogelijk bij de deelnemer (mobiel, aan huis) als antwoord op de grote mobiliteitsuitdaging in de regio. Gedurende het traject wordt er maximaal ingezet op het eigenaarschap en de krachten van de deelnemer die vandaag nog geen aansluiting vindt bij de reguliere hulp- en dienstverlening. De focus ligt op ‘empowerment’ zodat de deelnemer op termijn niet langer afhankelijk is van hulpverlening of veel sneller de stap durft te zetten wanneer het fout dreigt te gaan.

Na een intense periode van voorbereidingen stellen we het Lokaal Partnerschap Noord vandaag officieel voor aan het uitgebreide netwerk van partners en toeleiders in de regio. De meer dan 100 aanwezigen bewijzen de interesse in, maar vooral ook de nood aan een nieuwe vorm van begeleiding op maat voor deze doelgroep.

Aanmeldingen voor het partnerschap kunnen voorlopig via een formulier op de website van Welzijnsregio (www.welzijnsregio.be). Een Limburgse website is in opmaak en wordt binnenkort gelanceerd (www.lplimburg.be).

De Europese Unie, de Vlaamse overheid, VDAB en de 8 lokale besturen (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt) financieren het project voor een periode van 6 jaar.

Aanmeldlink voor LP Noord:

https://forms.office.com/e/Bu4ABgZp4F