Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 november 2022.

Nieuwsbrief digitale inclusie

Regionaal project rond digitalisering gaat van start

De Intergemeentelijke samenwerking DISV Regio Noord-Limburg en Welzijnsregio Noord-Limburg rollen de komende twee jaar een project uit om het risico op digitale uitsluiting te verkleinen. Uit rondvraag bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de acht Noord-Limburgse gemeenten en OCMW’s bleek dat de digitale noden bij de bevolking groot zijn, zeker bij kwetsbare doelgroepen. Om het regionale project waar te maken, wordt er beroep gedaan op projectmiddelen vanuit de Vlaamse en federale overheid (Digibanken en
E-inclusion for Belgium) voor een totaal budget
van € 900 000.


Minstens 30% van de Noord-Limburgse volwassenen heeft een verhoogd risico om digitaal niet mee te zijn. Factoren zoals financiële situatie, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, leeftijd en mate van geletterdheid spelen hierbij een rol. Sommige burgers hebben geen toegang tot apparatuur, zoals een laptop of pc, of vinden de weg niet naar een openbare pc-ruimte. Bij anderen ontbreekt het vertrouwen en de vaardigheden om met apparatuur en software aan de slag te gaan. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de toegang tot een bankapp, het online aankopen van een busticket of het raadplegen van de digitale loonbrief.

Nochtans kan digitalisering fundamenteel bijdragen aan een kwalitatieve levenssituatie. Daarom worden de Vlaamse en federale projectmiddelen van ‘Digibanken’ en ‘E-inclusion for Belgium’ ingezet om een brede samenwerking op te zetten met verschillende Noord-Limburgse partners, zoals de lokale besturen, OCMW’s, allerhande doelgroepwerkingen, partners uit sociale economie en opleidingsaanbieders. Projectcoördinator Brecht Thijs legt uit: “Met deze projectmiddelen kunnen we diverse doelgroepen bereiken door het oprichten van digipunten. Dit zijn toegankelijke locaties waar inwoners terecht kunnen voor een digitaal probleem, een vorming op maat of een gerichte doorverwijzing. Door een nauwe samenwerking met het OCMW kunnen we ook de toegang tot apparatuur verbeteren. Tot slot zetten we in op een dienstverlening aan huis, het aanbieden van oefenkansen en een aangepast aanbod voor personen met een handicap.” De eerste digipunten worden in het voorjaar van 2023 in elke gemeente verwacht.

Digibanken gevat in een kort, duidelijk filmpje

 

Gezocht: regionaal opbouwwerker digitale inclusie

Om de werking mbt digitale inclusie in Noord-Limburg vorm te geven, zijn we op zoek naar een regionaal opbouwwerker (voltijds, B1-B3, bepaalde duur tot 31/12/2024). 

De functiebeschrijving vind je op onze website

 

Meer info?

Brecht Thijs

Projectcoördinator Digibanken/E-inclusion for Belgium vanuit DISV Regio Noord-Limburg en Welzijnsregio Noord-Limburg

0472/320 482 en brecht.thijs@welzijnsregio.be