Bestuur en beleid

Welzijnsvereniging 'Welzijnsregio Noord-Limburg'

De OCMW’s van de Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt vormen samen de Welzijnsverening 'Welzijnsregio Noord-Limburg'.

De oprichting dateert van 6 juni 2000 en dit gebeurde volgens artikel XII van de OCMW-wet van 8 juli 1976. Later werd het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW's het wetgevend kader.

Met de statutenwijziging van 9 januari 2017 werd de duurtijd verlengd tot 2035 en werden ook de gemeenten als lid opgenomen.

Vanaf 1 januari 2019 ressorteert de OCMW-vereniging onder het decreet Lokaal Bestuur en krijgt deze de benaming 'Welzijnsvereniging'.

De Algemene Vergadering van 11 juni 2019 bracht de statuten in overeenkomst met het nieuwe decreet Lokaal Bestuur. De gecoördineerde statuten van 11 juni 2019 kan u HIER raadplegen.

Zie verder: