DISV Noord-Limburg

Naast Welzijnsregio Noord-Limburg als vereniging van de OCMW's van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt vormen deze zelfde acht gemeenten een intergemeentelijke samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband heeft als doelstelling om middels regionale samenwerking te komen tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden. Gemeenten hebben soms afzonderlijk een te kleine schaal om dit dienstenaanbod volledig zelf te organiseren. Vandaar de gezamenlijke organisatie om dit hiaat aan te vullen, maar wel met een lokaal aanbod.

Aansluitend is het de tweede doestelling om middels het samenwerkingsverband te komen tot een sterke regio Noord-Limburg met een goed onderbouwde afstemming tussen de lokale besturen zodat vanuit een versterkte positie kan samengewerkt/onderhandeld worden met andere instanties, veelal ook bovenlokaal georganiseerd.

Volgens de statuten worden de gemeenten in de algemene vergadering vertegenwoordigd door al hun raadsleden. Het stemrecht in de algemene vergadering is in verhouding tot de kapitaalsinbreng en het bevolkingsaantal.

 

Projecten

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd door het departement Werk en Sociale Economie de projectoproep Digibanken gelanceerd. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij volwassenen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting te verkleinen door in te zetten op gelijke toegang tot hardware, het versterken van digitale vaardigheden en een verbeterde toegang tot essentiële diensten. Het voortraject werd door Welzijnsregio Noord-Limburg gevoerd.


Het implementatietraject werd ingediend vanuit DISV Regio Noord-Limburg en goedgekeurd vanaf 1 oktober 2022.

Tot december 2024 worden fysieke en mobiele digipunten uitgerold, een regionaal netwerk van vrijwillige digihelpers georganiseerd, het voorzien van laptops voor kwetsbare doelgroepen en gaat een regionale medewerker outreachend aan de slag rond digitale inclusie.

Alle info over Digibanken