Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 juni 2023.

Digibanken

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Denk aan een videogesprek voeren, het vertrekuur van je bus opzoeken, je gezondheidsdossier raadplegen na het inloggen via ItsMe of betalen via een mobiele betaalterminal. Mensen in kwetsbare positie, bijvoorbeeld door opleidingsgraad, inkomen, geletterdheid, leeftijd… ervaren echter een hoger risico op digitale uitsluiting. Digitale uitsluiting hangt vaak samen met sociale uitsluiting. Daarom is digitale inclusie van belang, dit zijn acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving.
In 2022 werden diverse projecten rond digitale inclusie gelanceerd vanuit diverse overheidsniveaus. De projecten Digibank (voortraject) en E-inclusion for Belgium werden getrokken door Welzijnsregio.
 

Voortraject Digibanken

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd door het departement Werk en Sociale Economie de projectoproep Digibanken gelanceerd. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij volwassenen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting te verkleinen door in te zetten op gelijke toegang tot hardware, het versterken van digitale vaardigheden en een verbeterde toegang tot essentiële diensten.
Met Welzijnsregio als trekker, vond gedurende vier maanden een goedgekeurd voortraject plaats voor
€ 15 000. Dit bood de mogelijkheid om een regionale omgevingsanalyse op te maken met inventarisatie van de lokale noden rond digitalisering bij risicogroepen. Daarnaast stond het sleutelen aan een regionaal projectplan met bijhorende samenwerkingsverbanden en uitgebreide exploratie van de mogelijkheden en acties bij de gestelde doelstellingen. Het finale plan werd ingediend vanuit DISV Regio Noord-Limburg, waarbinnen Welzijnsregio als partner optreedt.

 

Digibanken van start (implementatie)

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd door het departement Werk en Sociale Economie de projectoproep Digibanken gelanceerd. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij volwassenen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting te verkleinen door in te zetten op gelijke toegang tot hardware, het versterken van digitale vaardigheden en een verbeterde toegang tot essentiële diensten. Het voortraject werd door Welzijnsregio Noord-Limburg gevoerd.
Het implementatietraject werd ingediend vanuit DISV Regio Noord-Limburg en goedgekeurd vanaf 1 oktober 2022.

Tot december 2024 worden fysieke en mobiele digipunten uitgerold, een regionaal netwerk van vrijwillige digihelpers georganiseerd, het voorzien van laptops voor kwetsbare doelgroepen en gaat een regionale medewerker outreachend aan de slag rond digitale inclusie.

Dag van de Digibank op 3 juni zet vrijwilligers in de bloemetjes

 
Binnen de projecten rond digitale inclusie zijn de vrijwilligers in een digipunt van onschatbare waarde. Ze ondersteunen andere inwoners in hun digitale vragen, bieden hulp bij een digitaal proces of weten raad op een digitale vraag. Daarom vinden we het belangrijk deze vrijwilligers te ondersteunen, te laten kennismaken met elkaar en ervaringen te laten uitwisselen. De Dag van de Digibank bleek daarvoor de perfecte gelegenheid.

Voor het eerst werden de digihelpers uit de 8 Noord-Limburgse gemeenten uitgenodigd voor een regionale kennismakingsmoment; en dat viel bijzonder in de smaak!

Tijdens een heerlijke brunch werd er volop kennisgemaakt met elkaar, over hoe lang ze al digihelper zijn (van 2 maanden tot 14 jaar), over hun ervaringen als digihelper en de dankbaarheid die ze wekelijks mogen ervaren. Er werden zelfs al plannen gemaakt voor een volgende regionale bijeenkomst in het najaar.
 
 

 

Digibanken gevat in een kort, duidelijk filmpje

Vlaamse website digibanken