Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 maart 2021.

2connectU - proeftuin buddywerking voor inburgeraars in Noord-Limburg

In december 2020 kreeg Welzijnsregio goedkeuring van ESF/Amif voor het project 2connectU, buddywerking in Noord-Limburg. Deze proeftuin, die loopt tot juni 2022 en kadert binnen de 4e pijler sociale netwerking en participatie, die verplicht zal worden toegevoegd aan het inburgeringstraject vanaf januari 2022. Minister Bart Somers ziet sociale netwerking en participatie als een voorwaarde voor het integratieproces en om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Deze participatie wordt heel ruim beschouwd: van op pad gaan met een buddy, vrijwilligerswerk, taalstage, ..

Welzijnsregio koos ervoor om binnen deze proeftuin 4e pijler de focus te leggen op buddywerking. De doelgroep is de inburgeraars in traject, wat niet wegneemt dat lokale besturen tegelijk een klassieke buddywerking (in het verlengde van de hulpverlening) kunnen opstarten. Er werd gekozen voor deze focus, omdat er in Noord-Limburg al enkele goed lopende buddyweringen waren en omdat er binnen een aantal lokale besturen vraag was om met een buddywerking van start te gaan.

De regierol voor deze 4e pijler zal vanaf 2022 bij de lokale besturen worden gelegd. Daarom leek het voor alle lokale besturen van Welzijnsregio zinvol om al mee in deze (experimentele)  proeftuin te stappen. Het doel is om zo veel mogelijk expertise te delen en samen te werken  aan een operationeel kader voor de invoering van de 4e pijler vanaf 2022. Dat iedereen enthousiast was, werd al duidelijk in de eerste online samenkomst van de stuurgroep in januari 2021.

De hoofdpartner voor Welzijnsregio in dit project is het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij zorgen voor ondersteuning van lokale besturen bij de opstart van een buddywerking of bij de uitbreiding van de  doelgroep naar inburgeraars. Na een ronde langs alle buddywerkingen in Limburg werkten zij een vormingspakket op maat uit voor de ondersteuning van vrijwilligers. Gaandeweg zullen ook nog andere partners die ervaring hebben met het opstarten en ondersteunen van buddywerkingen betrokken worden in de proeftuin.

Welzijnsregio en het Agentschap Integratie en Inburgering krijgen als organisatoren zelf ondersteuning van ESF/HIVA, in de vorm van procesbegeleiding en lerende netwerken.

In een aantal lokale besturen worden de eerste praktische afspraken gemaakt voor het werven en vormen van nieuwe en bestaande buddy's.

Maak als buddy inburgeraars wegwijs in Hamont-Achel

Via deze weg en verschillende contactmomenten houden we iedereen zo veel mogelijk op de hoogte van het verloop het project.

Meer info? dienst werk en maatschappelijke integratie, via Goele Kerkhof, tel. 011/ 23 87 34 of via goele@welzijnsregio.be.