Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 februari 2021.

Taaltwister - taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakantie

In de zomer van 2020 kreeg Welzijnsregio goedkeuring voor subsidies van minister Ben Weyts voor het organiseren van extra taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. De subsidies zijn bedoeld voor één werkjaar (tot de zomer van 2021) en onder voorbehoud voor een 2e werkjaar (tot de zomer van 2022).

Met deze subsidies organiseert Welzijnsregio, in samenwerking met Groep Intro vzw als uitvoerende partner, minimum  1 taalbad per gemeente per jaar in één van de schoolvakanties. De taalbaden kunnen worden georganiseerd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. In nauw overleg met het lokaal bestuur wordt een aanbod op maat van de gemeente georganiseerd. 

Daarnaast worden de subsidies ook besteed aan het vrijetijdsaanbod van OKAN leerlingen in Noord-Limburg. Zij komen elke week op woensdagnamiddag naar de VOX Campus in Pelt. De leerlingen nemen max. 1,5 jaar deel aan deze vrijetijdswerking. Ze krijgen zo de mogelijkheid om hun omgeving te leren kennen en hun persoonlijk netwerk uit te breiden. Op die manier is de opstap naar het reguliere aanbod in de gemeente heel wat kleiner.

Door corona vonden er wat verschuivingen plaats in de planning. Toch konden we in de zomer en het najaar al 4 taalbaden worden georganiseerd en ligt het plan klaar voor de verdere organisatie in  2021.

Voor de toeleiding van de kinderen naar de taalbaden werken de lokale besturen nauw samen met de scholen, Huizen van het Kind, jeugddiensten, ....

Al snel werd duidelijk dat niet alle kinderen nood hebben aan taalstimulering, maar dat deze taalbaden wel de drempels verlagen om deel te nemen aan het reguliere vrijetijdsaanbod. Hier zullen we met dit project nog extra op inzetten.

Via deze weg en verschillende contactmomenten houden we iedereen op de hoogte van het project.

Heb je vragen of wens je meer info?

Contacteer de Dienst Werk en Maatschappelijke Integratie, integratiemedewerker Goele Kerkhof, tel. 011 23 87 34 of via goele@welzijnsregio.be.