Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 februari 2021.

Versterkt werkt!

 

Eind 2020 startte de dienst Werk en Maatschappelijke Integratie met een nieuwe project dat kadert binnen de ESF oproep 490 bis “Outreach en Activering” en dat een looptijd heeft van twee jaar.

We leggen hierbij de focus op laaggeschoolde, anderstalige werkzoekenden vertrekkend vanuit de ervaring van de trajectbegeleiders dat deze groep een grote afstand ervaart tot onze Belgische arbeidsmarkt en nood heeft aan extra ondersteuning om deze te overbruggen.

Met veel enthousiasme en inzet werkt onze projectmedewerker aan de opstart en bekendmaking  van het project. Outreachende en geïntegreerde acties worden opgezet en we ontwikkelen nieuwe instrumenten op maat van de doelgroep waarmee we aan de slag gaan.

We zullen zo informatiesessies organiseren voor de doelgroep, zoeken naar brugfiguren om ons hierin bij te staan en contacten leggen en samenwerken met andere organisaties die zich  richten naar dezelfde doelgroep. We maken hierbij graag gebruik van het netwerk en de expertise van onze integratiemedewerker.

Het in kaart brengen en verhogen van de competenties van laaggeschoolde anderstaligen staat centraal, waarvoor we beroep kunnen doen op bestaande instrumenten zoals taalstages, voortrajecten, testings,... Maar we willen uiteraard ook innovatief zijn en gingen daarom een partnerschap aan met vzw de Biehal, waar we een korte observatiestage organiseren voor de doelgroep die zal resulteren in een duidelijk competentierapport dat de positie van de deelnemers op de arbeidsmarkt versterkt.

Kortom, we voorzien een totaalpakket waarbij we via een outreachende, intensieve en meer gespecialiseerde trajectbegeleiding samen met deze doelgroep (minstens 60 deelnemers) op zoek gaan naar een tewerkstelling op maat.

Versterkt Werkt: een veelbelovende samenwerking tussen Welzijnsregio en vzw de Biehal, met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Via deze weg en tijdens verschillende contactmomenten houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project.