Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 14 maart 2019.

Nieuwe Raad van Bestuur, voorzitter en directeur bij Welzijnsregio

De eerste vergadering van de nieuwe raad van bestuur van Welzijnsregio was er eentje met belangrijke beslissingen voor de toekomst.

Er was niet alleen de verkiezing van voorzitter en secretaris, maar ook de nieuwe directeur werd aangesteld.

Raad van Bestuur

Omdat Welzijnsregio een vereniging is van OCMW’s en de bestuurders door deze OCMW’s worden aangeduid, wijzigt ook de Raad van Bestuur van Welzijnsregio wanneer de plaatselijke gemeente- en OCMW-raden opnieuw worden samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.

Zo was er op 12 februari de eerste samenkomst van de nieuwe algemene vergadering en was er op 12 maart de eerste samenkomst van de nieuwe Raad van Bestuur.

Elke gemeente heeft een vertegenwoordiger in deze Raad van Bestuur en gemeenten met meer dan 20.000 inwoners hebben er twee.

De nieuwe raad van bestuur is samengesteld als volgt:

  • Voor Bocholt: Schepen Marc Vanherk
  • Voor Bree: Schepen Katja Verheyen
  • Voor Hamont-Achel: Schepen Marie-José Cuyvers
  • Voor Hechtel-Eksel: Schepen Johan Feyen
  • Voor Lommel: Schepen Nancy Bleys en raadslid Sofie Mertens;
  • Voor Oudsbergen: Schepen Kurt Plessers en raadslid Lieve Dierickx
  • Voor Peer: Schepen Lutgarde Ceyssens
  • Voor Pelt: Schepen Ann Van Dorpe en schepen Marc Geerts

Deze nieuwe raad van bestuur koos vervolgens Ann Van Dorpe uit Pelt  als voorzitter en schepen Nancy Bleys uit Lommel als secretaris.

Klaar voor de volgende zes jaar

Zoals reeds is aangegeven op de algemene vergadering van 12 februari is het de ambitie om in aansluiting op de realisaties van de voorbije bestuursperiode voort te gaan en voor de volgende zes jaar nog meer beleidsmatig samen te werken.

Het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid geeft hiertoe alle mogelijkheden en stelt hieromtrent zelfs enkele beleidsprioriteiten. Zo moet het OCMW samen met CAW en de mutualiteiten het Geïntegreerd Breed Onthaal organiseren als uniforme toegang tot de hulpverlening.

De lokale besturen hebben hiervoor de regisseursrol in het sociale beleid en zij hebben de opdracht om de zorg  te vermaatschappelijken met buurtgerichte zorg, het versterken van het lokale netwerk, het inschakelen van vrijwilligers, ….

Daarnaast worden de lokale besturen geprikkeld om hiervoor samen te werken met de buurgemeenten en met alle actoren op vlak van zorg, welzijn, gezondheid en zelfs breder in het perspectief van een geïntegreerd lokaal beleid.

Dit alles sluit perfect aan bij de doelstellingen zoals die zijn ingeschreven in de Noord-Limburgse  samenwerking en deze wil de nieuwe raad van bestuur ook verder realiseren.

Nieuwe directeur

Een van de eerste beslissingen die de Raad van Bestuur heeft genomen is de aanstelling van de nieuwe directeur die er komt wanneer Guido Vrolix in juni met pensioen gaat.

Als nieuwe directeur werd Kristien Kerkhofs uit Oudsbergen aangesteld. Zij is van opleiding licentiaat Vergelijkende Cultuurwetenschap, naast een opleiding Communicatiemanagement.

Zij werkte bij de Provincie Limburg in verschillende opdrachten zoals de coördinatie en ondersteuning van het lokaal gezondheidsoverleg. De voorbije tien jaren werkte ze als coördinator voor het Educatief Centrum en was ze als stafmedewerker verantwoordelijk voor het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Dit zijn zowel inhoudelijk als vanuit het opgebouwde netwerk met lokale besturen en diverse partners binnen tewerkstelling, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn waardevolle aanknopingspunten voor de functie van directeur bij Welzijnsregio Noord-Limburg.

In realiteit heeft ze deze uitdaging al kunnen proeven, want recent heeft ze de overstap naar Welzijnsregio al gemaakt in de functie als dienstverantwoordelijke voor ‘Werk en Maatschappelijke Integratie’.

Vanaf juni wordt het engagement dus verbreed naar de opdracht als directeur.