Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 7 augustus 2018.

Gezinszorg geeft de sociale dienst vleugels

Al weer even geleden, maar op 16 april organiseerde het Limburgs Steunpunt OCMW’s in Hasselt een brainstormsessie ‘Gezinszorg geeft de sociale dienst vleugels’.

Deelnemers uit verschillende OCMW’s lijstten er de voordelen op om ook als openbare bestuur een dienst gezinszorg aan te bieden.

Het resultaat van deze brainstorming werd in een nota gegoten die nu beschikbaar wordt gesteld: ‘Openbare diensten gezinszorg. Een extra instrument in het kader van een lokaal sociaal beleid’.

Gezamenlijke Gezinszorg OCMW's met Welzijnsregio

Als samenwerkende OCMW’s in Noord-Limburg is van bij het begin gekozen om met Welzijnsregio de dienst gezinszorg van de OCMW’s aan te bieden en dit in goede verhouding met de private diensten.

Als openbare dienst willen we ons vooral profileren naar de kwetsbare gezinnen. Dit is niet uitsluitend ons doelpubliek, maar als openbare dienst hebben we hiervoor in afstemming met de sociale dienst een gericht aanbod. Thuiscompagnie is hiervan het mooie voorbeeld.

Op de provinciale studiedag zat Stijn Paesmans namens Welzijnsregio in het expertenpanel om de troeven van een openbare dienst gezinszorg vanuit de opgedane ervaring in de verf te zetten.

Extra instrument in het lokaal sociaal beleid

Het slotdocument van de provinciale studiedag beschrijft de troeven die de openbare diensten gezinszorg hebben in de strijd tegen onderbescherming. Zij zijn uitstekend geplaatst om de dienstverlening toegankelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Een bewuste keuze die het lokaal bestuur moet maken wanneer het lokaal sociaal beleid verder vorm wordt gegeven. Vandaar dat dit document als inspiratie wordt meegegeven aan de sociale dienst die dit op zijn beurt kan verwerken in de voorbereiding naar de nieuwe bestuursploeg in 2019.

Als aandachtspunten worden meegegeven:

  • Gezinszorg als troef om de sociale grondrechten te realiseren
  • Meerwaarde van samenwerking tussen dienst gezinszorg en sociale dienst
  • Argumenten om te investeren in een openbare dienst gezinszorg
  • Acties om gezinszorg vanuit deze specifieke doelstelling op de kaart te zetten
  • Argumenten om de publieke zorg te behouden

Lees hier het document: Openbare diensten gezinszorg. Een extra instrument in het kader van een lokaal sociaal beleid.