Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 mei 2017.

VIPSA op algemene vergadering Welzijnsregio

VIPSA is de vlotte werknaam voor het project Versterking in Participatie en Activering dat momenteel in de negen Noord-Limburgse OCMW's wordt uitgevoerd.

Om een stand van zaken te brengen aan de raadsleden, werd Arktos als uitvoerder van het project uitgenodigd op de algemene vergadering van Welzijnsregio.

Jaarverslag 2016

Tweede dinsdag van mei is klassiek de datum van de jaarvergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg. Op de algemene vergadering staat statutair de goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag aan de agenda.

Het jaarverslag bundelt de prestaties van de verschillende diensten. Daarnaast ornaniseert Welzijnsregio de samenwerking tussen de OCMW's en andere partners in de regio op het vlak van het lokale welzijnsbeleid.

Het jaarverslag 2016 vind je hier terug.

Nieuwe thema's waarrond regionaal werd samengewerkt in 2016 waren:

VIPSA

Dit project is voorbereid met de diensthoofden in het kader van het provinciaal initiatief tot uitbreiding van de middelen socio-culturele participatie. Met SALK-middelen worden voor elke van de OCMW's de bekomen middelen van POD-MI verdubbeld.

Daarnaast werd vanwege de federale staatssecretaris voor Armoedebestrijding nog een extra budget bekomen waarmee een ruimere onderzoeks- en activeringsopdracht bij vzw Arktos werd ingekocht.

Doelstelling is om na te gaan hoe iedereen kan bereikt worden, ook de zogenaamde onbekende doelgroep. Verder is het de ambitie om structureler en planmatiger te werken over de langere termijn.

Aan VZW Arktos werd de opdracht verleend om in een tijdsspanne van 1 jaar een handleiding te formuleren om deze doelstellingen te halen.

Netwerktafels

Arktos neemt deze opdracht niet op vanuit een academische studieopdracht maar organiseert dit procesmatig in het opzetten van een aantal 'netwerktafels' in elke gemeente. Verbindend werken en gebruik makend van de aanwezige krachten en talenten, zijn hierin de sleutelwoorden.

Het werk is nog niet af, conclusies moeten nog getrokken en duurzame acties gepland, maar toch tekenen zich enkele tendensen af die regionaal herkenbaar zijn.

Dan gaat het over:

  • gerichte informatie over het vrijetijdsaanbod en het wegwerken van drempels om dit aanbod ook te kunnen gebruiken;
  • tools om in geprek te gaan, zaken bespreekbaar te maken, talentgericht te werken;
  • een laagdrempelig aanspreekpunt als brug in twee richtingen;
  • veranderende structuur van integratie OCMW en gemeente en hun diensten , van groeiend vrijwilligerswerk, van ontstaan van welzijnsschakels, van opstart van het 'Huis van het Kind'

Bovendien worden per gemeente nog een aantal werkpunten samengebracht die nu verder door OCMW en gemeente met de verschillende partners uit onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd, welzijn en zorg worden opgenomen.

Een boeiend proces dat verder wordt afgewerkt  met in het najaar de presentatie van de eindbevindingen.