Jaarverslagen / Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

40 jaar terug, 1 januari 1977 was voor elke gemeente de start van het OCMW in opvolging van de commissie voor openbare onderstand. Dit betekende de professionalisering van de lokale hulpverlening, met in elk OCMW minstens één maatschappelijk werker.

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn hebben hun opdracht gedurende de 40 voorbije jaren ernstig genomen en de lokale hulpverlening werd veel sterker uitgebouwd dan de beleidsmakers toen voorzagen. Het OCMW is niet enkel het laatste vangnet binnen de sociale zekerheid, maar is vooral de motor van het lokale welzijnsbeleid. Het is niet enkel een sociale dienst voor individuele hulpverlening maar vooral een onderdeel van het lokale beleid dat gericht is op het welzijn van elke burger en in het bijzonder van de zwakkeren in de samenleving.

Het is in deze optiek dat we de integratie van het OCMW in de gemeente als een positieve evolutie willen zien. Samenwerking OCMW en gemeente niet als een technische opportuniteit die efficiëntiewinst haalt uit de logistieke samenwerking, maar vooral een integrale aanpak van het lokale welzijnsbeleid over alle gemeentelijke en OCMW-diensten heen.

De Noord-Limburgse OCMW’s hebben op dit vlak niet stil gezeten. Integendeel zijn ze belangrijke trendsetters geweest.

Door samen te werken binnen Welzijnsregio voor de organisatie van hun dienstverlening en door deze dan weer lokaal en op maat van hun inwoners aan te bieden, hebben ook de kleinere gemeenten hun dienstverlening kwaliteitsvol kunnen inrichten. Zij kunnen hierdoor meer en beter aanbieden dan strikt noodzakelijk wordt verwacht.

Dit geldt niet enkel voor de zuivere dienstverlening aan de inwoners, maar dit uit zich ook meer en meer op het vlak van beleidsmatige samenwerking.

Voorbeelden zijn hier de recente initiatieven die met Welzijnsregio zijn genomen op het vlak van Integratie van nieuwkomers, Versterking participatie en sociale activering, de Sociale Economie... Ook voor de nabije toekomst worden nieuwe uitdagingen gesteld, ondermeer met de omschakeling van de tewerkstelling art. 60 richting tijdelijke werkervaring in 2017 en de omschakeling van PWA naar wijkwerking in 2018. Deze beide initiatieven worden in de toekomst ingepast in de VDAB-werking, maar er blijft een duidelijke verwachting naar de OCMW's en de lokale besturen. Ook hier zullen de Noord-Limburgse OCMW's door samen-werking een stukje trendsetter zijn.

Download het jaarverslag 2016 (PDF formaat)

Naar de vorige jaarverslagen