Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 29 november 2016.

Ondernemers ontmoeten Sociale Economie

Het Brouwerijmuseum te Bocholt of 'het museum van de vriendschap' zoals een bordje aan de ingang verwelkomt, was de geschikte locatie voor ons netwerkmoment.

De sociale economie uit Noord-Limburg nodigde uit voor een uitwisseling met de ondernemers uit de regio. Twee mogelijkheden rond samenwerking werden in de kijker gezet. Producten of diensten samen realiseren en personeel voorbereiden op een job op de open arbeidsmarkt.

Lokale besturen als regisseur

Namens zijn collega's uit de negen Noord-Limburgse gemeenten schetste schepen Serge Vander Linden uit Hamont-Achel de coördinerende en stimulerende rol van de lokale besturen op het vlak van de sociale economie. De sociale economie die vooral tewerkstellingskansen biedt voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit door zelf 'maatwerk' te organiseren en hiervoor werkopdrachten verzamelt bij zowel lokale besturen als bij bedrijven.

Meer en meer heeft de sociale economie ook de taak om bij haar werknemers te werken aan competentieversterking en hen zo te laten doorstromen. Ook hier is er volop gelegenheid tot partnerschappen.

Goede voorbeelden uit de praktijk

De mooiste theorieën hierover komen maar tot leven in goede praktijkvoorbeelden.

Wouter Weltens, Operations Manager bij transportbedrijf H.Essers gaf een breed overzicht van samenwerking die werd opgezet met diverse beschutte werkplaatsen. Voor heel wat deelopdrachten in de logistiek wordt er samengewerkt, veelal op bedrijfslocaties van Essers zelf.

Duidelijk was dat wanneer de sociale economie zich inpast in de wetmatigheden van het bedrijf, er heel wat tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor kansengroepen.

Guido Grochowczak, Plant Manager bij Shark Solutions in Overpelt, gooit het in de samenwerking met de sociale economie over een gans andere boeg. Het bedrijf recycleert PVB grondstof uit afval van autoruiten, met name de folie die als beschermende tussenlaag wordt gebruikt..

Op zich al een duurzame operatie, maar het bedrijf richt zich voor de personeelswerving op een doorgedreven samenwerking met de trajectbegeleiding van de OCMW's (T&O) en met opleidingsinitiatieven zoals Open Atelier en de Poort. Met deze innoverende ondernemer als onverdachte bron, hoorden we dat mits de nodige aandacht voor ondersteuning en begeleiding, dit een uitermate geschikt recruteringskanaal is voor nieuwe medewerkers.

Tenslotte toonde Grete Remen als CEO van Damhert Nutrition haar inclusieve werkvloer. Teamwork en KMO-spirit zijn sleutelwoorden in de personeelsorganisatie die uitgaat van ieders talenten en engagement. Duidelijke begeleiding en de opleidingen op maat ondersteunen deze persoonlijke inzet van de medewerkers.

Ook personen met een beperking worden op deze manier geïntegreerd op de werkvloer. Hiervoor is er samenwerking met GOB de Winning, waarbij opleiding op maat op de werkvloer wordt geboden met een vast contract in het bedrijf als doelstelling.

Samen aan tafel

Dikwijls staan de sociale en de reguliere economie nog naast mekaar en blijft het partnerschap elementair in het uitbesteden van deelopdrachten . Maar intensieve samenwerking doet een en ander in mekaar overvloeien en de ultieme droom wordt de inclusieve werkvloer.

Zo vatte Liesbeth Nieuwets als Noord-Limburgs coördinator voor de sociale economie de uiteenzettingen samen. Zij gaf deze boodschap ook als uitnodiging mee aan de deelnemers voor de netwerktafels. Met een rijke menukaart met vragen en suggesties om mekaar te vinden.

Wie zocht die moest ook vinden. Dat moest wel lukken met zulke diversiteit in het deelnemersveld, zowel vanuit de bedrijfswereld, de sociale economie, de lokale besturen en de verschillende begeleidingsdiensten. Begeleidingsinstanties zowel voor werkgevers als voor werknemers. Ondernemers in de sociale en de reguliere economie met een uitgebreid productengamma, gespreid over allerlei sectoren van groen, zorg, horeca, bouw, logistiek en de maak-industrie.

Deze diversiteit bij de deelnemers, de toonaangevende voorzetten van de gastsprekers, samengebracht in de inspirerende omgeving van het Brouwerijmuseum maakten dit alles tot een geslaagde ontmoeting tussen Noord-Limburgse ondernemers en de sociale economie.

Wil jij kennismaken met de Sociale Economie in Noord-Limburg, dan vind je alle informatie in deze infokrant.