Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 12 mei 2016.

Integratie als thema op de algemene vergadering

Dit jaar verzamelden de raadsleden uit de 9 Noord-Limburgse OCMW's in het gemeentehuis van Hechtel-Eksel voor de jaarvergadering. Naast de statutaire agendapunten Jaarverslag en Jaarrekening kwam het thema Integratie aan bod. Sara Kaya van de Lommelse dienst Integratie en Diversiteit bracht hiervoor veel inspiratie.

Integratie als nieuwe opdracht

Naar aanleiding van een projectoproep van Vlaams Minister Homans in juni 2015 om als gemeenten samen te werken rond integratie van personen van buitenlandse herkomst, werd op vraag van onze gemeenten door Welzijnsregio een project ingediend.

Alhoewel een zeer deugdelijk project, werd het niet als dusdanig gehonoreerd. Naar vorm moest het immers een intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn i.p.v. een OCMW-vereniging. Dit terwijl Vlaanderen tegen 2019 het OCMW verplicht in de gemeente wil inpassen. Maar zover zijn we dus nog niet, zie bericht: De pech van de remmende voorsprong.

Helaas dus geen projectsubsidies maar intussen hebben de lokale besturen in Noord-Limburg de beweging al ingezet met de beslissing in elk OCMW en gemeente om Welzijnsregio te machtigen deze nieuwe opdracht op te nemen. Ondanks dat het project dus niet in zijn oorspronkelijke vorm kan doorgaan, gaf de algemene vergadering in het verlengde van deze beslissingen toch groen licht om aan het thema verder te werken. Niet overbodig nu dat in de tweede helft van 2015 de vluchtelingencrisis opgang maakte, hetgeen nu meer een meer resulteert in meer erkenningen van asielzoekers waarvan een aantal zich ook in de regio zullen vestigen.

Huis van de Wereld

In Lommel is de stedelijke dienst Integratie en Diversiteit ondergebracht in het Huis van de Wereld. Diensthoofd Sara Kaya stelde de dienst voor vanuit de twintig jaren ervaring en met intussen diverse en interessante initiatieven. Doelstelling is dat allochtonen zoveel als mogelijk participeren aan de samenleving met het onderwijs, de woonomgeving, de sport en vrije tijdsverenigingen. Waar er diversiteit is in levensbeschouwingen wordt uitgenodigd tot open dialoog. De kennis van het Nederlands is hierbij een belangrijk item met daarbij aandacht voor taalcursussen en de taalpraktijkgroep Vriend en Taal.

Sara presenteerde tal van kleine en grote projecten die in de integratiewerking aan bod komen. Rode draad was dat dit geen eenzijdig verhaal vanuit de Integratiedienst zelf is, maar dat telkens de binding wordt gemaakt met andere actoren zoals onderwijs, socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, andere stadsdiensten en niet onbelangrijk de buitenlanders zelf. Dit is trouwens de essentie van integratieopdracht.

Voldoende inspiratie dus om met ons nieuwe Noord-Limburgse overleg rond integratie ook in andere gemeenten verdere initiatieven te stimuleren en in ervaring en uitwisseling van mekaar te leren.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van Welzijnsregio Noord-Limburg zoals dit door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, kan je hier downloaden.