Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 21 mei 2013.

Provinciale Welzijnsronde op algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg

De algemene vergadering 2013 van Welzijnsregio Noord-Limburg werd gelinkt aan de regionale welzijnsronde van gedeputeerde Frank Smeets. In deze welzijnsronde wil de provincie in elke regio partners samenbrengen en stimuleren om pro-actief in te spelen op welzijnsnoden die het gevolg zijn van de slechte economische situatie en bedrijfssluitingen.

De lokale besturen met de OCMW’s zijn momenteel bezig met de voorbereiding van hun meerjarenplan voor de beleidsperiode 2014-2019. Voor hen dus ook een ideaal moment om in dialoog te gaan met het brede welzijnsveld. Dat het concept aansloeg werd bevestigd door de aanwezigheid van een honderdtal deelnemers vanuit de achtergrond van beleidsmakers, welzijnswerkers en het middenveld.

Lokaal sociaal beleid

Lydie Jacobs, voorzitster van OCMW Meeuwen-Gruitrode en van Welzijnsregio, verwees in haar verwelkoming naar de nieuwe bestuurlijke samenstelling van de OCMW’s en de inzet voor een lokaal sociaal beleid in een nieuw meerjarenplan. Vanuit de samenwerkingsgedachte van Welzijnsregio wil de vereniging hieraan bijdragen. Er was op de algemene vergadering van februari al de inspiratie van professor Koen Hermans, die er de contouren aangaf voor een krachtig lokaal sociaal beleid. Het meerjarenplan heeft verder nood aan een gefundeerde omgevingsanalyse en vraagt een breed overleg met mogelijke partners. Deze twee elementen vormen eveneens de inhoud van de provinciale welzijnsconferenties en vandaar deze geslaagde symbiose.

Regionale welzijnsconferentie

Gedeputeerde Frank Smeets verwees naar de donkere wolken boven de Limburgse samenleving na de Ford-sluiting. Het SALK-plan dat een antwoord moet geven op de slechte economische situatie is vooral economisch geïnspireerd. Maar de crisis heeft ook 'welzijnsproblemen' als gevolg met een groeiende armoedeproblematiek. Als voorzet op een mogelijke aanpak heeft de provincie samen met Welzijnsminister Vandeurzen in januari een provinciale welzijnsconferentie georganiseerd. Goede praktijkvoorbeelden werden in de kijker gezet, aansluitend bij de sociale beleidsdoelstellingen die de Vlaamse regering meegeeft aan de lokale besturen voor hun meerjarenplan.

Centraal staat het versterkend werken op drie niveaus die schematisch worden voorgesteld in drie samenvloeiende cirkels met de individuele hulpverlening, het gezin en het eigen sociaal netwerk en de sociale samenhang in de provincie.

Dit waren meteen de thema’s waarrond een achttal dialoogtafels werden gevormd. In deze groepen werd vertrokken vanuit de feiten en de noden zoals die in de omgevingsanalyse van Noord-Limburg werden aangebracht. Er werd geïnformeerd naar zinvolle acties en goede voorbeelden, waarbij vooral werd uitgekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen om de gestelde doelen te bereiken. Het werden boeiende discussies waarvan de rapportering verder zal worden meegenomen in de respectievelijke beleidsplannen

Zowel gedeputeerde Frank Smeets als voorzitter Lydie Jacobs van Welzijnsregio hadden in hun inleiding het belang van samenwerking al aangegeven. Noord-Limburg heeft op dit vlak een lange traditie, zowel bij de gemeenten als bij de OCMW’s. Vanuit deze traditie van samenwerking willen de lokale besturen met Welzijnsregio ook samen de uitdaging opnemen om het welzijnsbeleid te stroomlijnen. De regionale Welzijnsconferentie in Noord-Limburg was hiertoe een geslaagde aanzet.