Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 juni 2012.

Senioren in de Stad - Opening Woon- en Zorgcentrum Kapittelhof te Lommel

In Lommel werd het nieuwe Woon- en Zorgcentrum Kapittelhof feestelijk geopend. Op amper twee jaar tijd werd dit moderne complex opgetrokken in hartje Lommel, vlak langs het Huis van de Stad. Het fraaie gebouw herbergt niet enkel het woonzorgcentrum maar ook 20 assistentiewoningen, het dienstencentrum en het dagververzorgingscentrum 'De Mantel'.

Zorg op maat

OCMW voorzitter Jean Lavreysen wees bij de voorstelling op deze geïntegreerde aanpak. Senioren willen steeds meer actief blijven en zich blijven bewegen in een sociaal netwerk. Een woon- en zorgcentrum moet dus ingepast in een aantrekkelijke en levendige omgeving met vele voorzieningen. De zorg moet op maat zijn en heeft als doel de senior zo lang moegelijk zelfstandig te laten wonen. Wanneer hulp nodig is, kan men kiezen uit het gamma van bestaande voorzieningen. Kapittelhof zal fungeren als spil van de ouderenzorg in Lommel-Centrum. Ook senioren die in de omgeving wonen, hetzij in particuliere woningen hetzij in de seniorenflats, kunnen beroep doen op het dienstencentrum.

Deze realisatie moet gezien als een belangrijke stap in de uitvoering van het zorgstrategisch plan van het Lommelse OCMW. Hiermee is de nieuwbouw gerealiseerd in het centrum. De volgende stap zal een tweede nieuwbouw zijn op de site Hoevenzavel, waarna het bestaande rusthuis wordt afgebroken. De bouwplannen hiervoor zijn intussen klaar en de financiering werd recent goedgekeurd door het VIPA.

Meer info over Kapittelhof in de brochure: Woon- en Zorgcentrum Kapittelhof

Woonzorgdecreet in steen en glas vervat

Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen onthulde samen met OCMW-voorzitter Jean Lavreysen en burgemeester Peter Vanvelthoven de gedenkplaat voor dit nieuwe gebouw. Hij wees erop dat het Woonzorgdecreet precies dit 'zorg op maat principe' vastlegt. Hij was dan ook zeer verheugd om vast te stellen dat deze principes in dit unieke concept van het Kapittelhof werden uitgewerkt. Niet alleen in het architectonisch karakter van dit gebouw en in zijn functionaliteit, maar ook in de wijze waarop de verschillende gebruikers en bezoekers van dit gebouw worden benaderd.

De Minister had dan ook veel felicitaties voor de bezielende OCMW-ploeg achter dit project en hij voorzag voor het initiatief een mooie toekomst.