Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 18 oktober 2018.

Uitnodiging Dialoogdag 'Gezin Centraal'

In februari 2018 verscheen de oproep vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn ’Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp; investeren in een versterkte jeudhulp snel en dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren’.

Kortom de minister beloofde een forse uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, op voorwaarde dat binnen een afgebakende regio goed wordt samengewerkt tussen de diverse aanbieders van jeugdhulp maar ook samenwerking met het belendende welzijnswerk.

Dit alles binnen een gericht en samenhangend plan dat met het betreffende gezin wordt opgemaakt: Eén gezin, éen plan. En niet onbelangrijk: de hulp moet opgestart binnen de maand na aanmelding.

Gezin Centraal Noord-Limburg

Hierop werd er door medewerkers van o.m. Jongerenwerking Pieter Simenon, CKG De Hummeltjes, De Opvoedingswinkel, CIG De Zeshoek, DAGG, Ligant, CLB, CAW, Arktos, Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, OCMW’s, de Huizen van het Kind en Welzijnsregio een kandidaatstelling voorbereid voor een samenwerkingsverband in Noord-Limburg dat de naam 'Gezin Centraal Noord-Limburg' kreeg.

Het plan werd in juli voor de eerste fase goedgekeurd. Vanaf dan kon er gewerkt aan de tweede fase om dit verder te concretiseren en de kandidaatstelling die hieruit is gegroeid werd op 15 oktober aan het Agentschap voorgelegd.

Hopelijk leidt dit opnieuw tot een goedkeuring zodanig dat het vele werk dat hierin werd gestoken ook de gewenste uitbreiding van de jeugdhulp teweegbrengt. Alleszins heeft het opnieuw een sterke boost aan de samenwerking in Noord-Limburg gegeven. Dat op zich is al een belangrijk resultaat.

Dialoogdag

Om dit verhaal van samenwerking te bestendigen wordt op woensdag 7 november een dialoogdag georganiseerd. Deze gaat door van 9 tot 16 uur in Zaal de Moffel, Martinus Van Gurplaan 39 te Lommel-Werkplaatsen. Het wordt een dialoogdag voor cliënten en medewerkers.

Omdat ook lokale besturen een belangrijke partner zijn in dit verhaal willen we deze dialoogdag graag aanbevelen bij onze collega’s van de OCMW’s.

Je kan je hier inschrijven voor de dialoogdag