Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 oktober 2018.

OCMW en Huis van het Kind Hamont-Achel houden de leerkrachten bij de les

In het Salvatorcollege in Hamont-Achel kwamen maar liefst 220 leerkrachten, CLB-medewerkers, zorg-coördinatoren en directieleden samen voor een pedagogische studiedag georganiseerd door het Huis van het Kind en het OCMW Hamont-Achel.

Een hele dag lang lieten de aanwezigen zich inspireren door theoretische kaders en praktijkverhalen over integratie, kansarmoede, diversiteit en anderstaligheid.

Opnieuw een eigen lokale invulling van het regionale project VIPSA dat door de gezamenlijke OCMW’s werd voorbereid, plaatselijk werd uitgewerkt op gemeentelijke netwerktafels en omgezet in een lokaal actieplan. Zie: Inspiratiemoment Particiapatie en Sociale Activering. Bruggen bouwen om te verbinden.

Inzichten delen

“Onze scholen zijn al een tijdje vragende partij naar extra ondersteuning voor het omgaan met kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Onderwijs Ilse Jaspers.

“Het gaat daarbij niet per se over bijkomende financiële middelen, maar wel over nieuwe inzichten om die kwetsbaarheid te detecteren en de eigen werking er eventueel aan aan te passen.

Vanuit die behoefte besloten we een studiedag te organiseren boordevol workshops en lezingen. Grote namen zoals Fatma Taspinar en Noël Slangen konden op heel wat bijval rekenen. Maar ook organisaties zoals het Agentschap Integratie en Inburgering en Arktos deelden hun expertise.

De dag werd afgesloten met inspiratietheater van Inspinazie, waarbij acteurs op een ludieke, maar doeltreffende wijze een stuk brachten over armoede aan de schoolpoort.

Het was de eerste keer dat een pedagogische studiedag door alle scholen werd gedeeld.

Gemeentelijk Kansenoverleg

OCMW-voorzitter Serge Vander Linden blikt alvast terug op een geslaagd initiatief: “Samenwerking loont, dat bleek ook vandaag weer.

Het gemeentelijk Kansenoverleg – waarin het OCMW vanuit haar expertise rond armoede en integratie een belangrijke rol speelt – toont zich opnieuw als ideaal platform om tot gedragen initiatieven te komen.

Deze pedagogische studiedag, die voor het onderwijsveld erg leerrijk was, is daar een mooi voorbeeld van.”

In Beeld: Pedagogische Studiedag Hamont-Achel - 5 oktober