Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 juli 2018.

Projectoproep Hart voor Limburg

Kansen voor kwetsbare kinderen

Een Hart voor Limburg wil projecten ondersteunen die kansen bevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren.

Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving.

Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk … de kans om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

Projectoproep 2019

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen.

Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Jouw project verdient steun!

Heb je een project waarvan je denkt dat dit aan de gestelde criteria voldoet, aarzel dan niet om een aanvraag te doen.

Het project moet online ingediend worden aan de hand van dit standaard kandidaatsdossier op de website van de Koning Boudewijnstichting.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk tegen 19 september 2018 online ingevuld en opgestuurd worden.

Alle info hierover kan u verder vinden op de website www.eenhartvoorlimburg.be