Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 25 oktober 2017.

Vriend-en-taal fors uitgebreid

Precies een jaar geleden startte in Noord-Limburg een gezamenlijk project voor integratie van personen van buitenlandse herkomst.

De negen gemeenten hadden hiervoor een deel van hun middelen samengelegd die ze van Vlaanderen ontvingen om de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

Een actieplan werd opgemaakt met ruimte voor lokale en regionale activiteiten. Speerpunten in dit actieplan zijn de thema's Taal, Wonen, Werken en Diversiteit. Zie actieplan Integratie Noord-Limburg goedgekeurd.

Het is een plan voor twee jaar en halverwege kwam de stuurgroep samen om een en ander te evalueren. Tot ieders tevredenheid kon worden vastgesteld dat het geen plan voor de kast is geworden, maar dat heel wat initiatieven zijn opgestart.

We geven hier het voorbeeld van de conversatiegroepen 'Vriend en taal'.

Taal oefenen

Een belangrijk onderdeel van het integratieproces voor anderstaligen is het oefenen van het Nederlands. Basis hiervoor is een goed onderwijsaanbod, dat zich in Noord-Limburg situeert bij het Centrum voor Basiseducatie en voor de voortgezette opleidingen bij het secundair Volwassenonderwijs (CVO Lino, Qrios, ...).

Maar het fijnste is uiteraard wanneer Nederlands kan geoefend worden in een veilige omgeving, waar fouten mogen gemaakt worden. Zo krijgen de cursisten meer spreekdurf. Ook is het praten en oefenen van het Nederlands een mooie gelegenheid voor sociaal contact.

Dit is het concept van 'Vriend en taal'. Een wekelijkse praatgroep onder begeleiding van vrijwilligers.

Noord-Limburgs rondje Vriend-en-taal bijna compleet

Vanuit het actieplan Integratie worden in Noord-Limburg verschillende groepen vriend-en-taal opgestart.

Vriend-en-taal is een project dat wordt georganiseerd vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering.

De groepen worden bewust gepland op verschillende dagen, zodat anderstaligen meerdere oefenkansen per week krijgen. De groepen worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers, die op hun beurt worden ondersteund door het OCMW of de gemeente, het Agentschap Integratie en Inburgering en de regionale integratie-coördinator bij Welzijnsregio.

In september dit jaar gingen er twee nieuwe groepen vriend-en-taal van start. De groep in Bree is het resultaat van een samenwerking tussen het OCMW van Bree, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt. De andere groep gaat door in het dienstencentrum de Kring in het OCMW van Hamont-Achel.

In de loop van 2017-2018 zullen er nog groepen worden opgestart in Peer, Neerpelt en Hechtel-Eksel. Hiervoor lopen reeds de contacten met de vrijwilligers.

In Overpelt werd eind 2016 gestart en heeft de groep er al haar eerste schooljaar op zitten. In Lommel wordt de vriend-en-taalgroep intussen al 6 jaar georganiseerd. In beide groepen komen wekelijks gemiddeld een 15-tal mensen Nederlands oefenen. De vrijwilligers hebben dus intussen al heel wat materiaal en ervaring om met elkaar te delen.

Wie interesse heeft voor deze taalgroepen kan contact nemen met Goele Kerkhof, regionaal integratie-coördinator, goele@welzijnsregio.be .