Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 4 september 2017.

Fietsproject in het Integratieplan Noord-Limburg

Alweer een werkpunt om af te vinken in het Integratieplan dat de 9 Noord-Limburgse gemeenten begin dit jaar afspraken.

Heel wat nieuwkomers, voornamelijk vrouwen, hebben in hun thuisland nooit leren fietsen. Toch geeft fietsen heel wat vrijheid en kansen, bvb. richting school of werk.

Vandaar dat de fietscursus werd ingeschreven als regionale actie in het Integratieplan. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus werd het project in twee stappen tot uitvoering gebracht.

Fietsen kan je leren

In een eerste stap kregen begin juli vijf vrijwilligers gedurende één dag opleiding van Vormingplus om anderstaligen te leren fietsen.

Ze leerden een techniek aan waarmee ze mensen in tien lessen kunnen leren fietsen. De deelnemers hoeven niet te worden vastgehouden en er moest zelfs niet veel gelopen te worden.

Het kunnen omgaan met de taaldrempel is eerder een voorwaarde, want dat vraagt zeker wel wat geduld.

En dan de praktijk

Op 2 augustus werd het startschot gegeven voor 10 lessen met 11 anderstalige vrouwen. De deelnemers kwamen vanuit heel Noord-Limburg.

Dat de deelnemers gedreven waren, is zeker. Na amper 7 lessen van bloed en zweet (gelukkig geen tranen) konden alle 11 deelnemers rondrijden op de speelplaats van Tio Overpelt. De cursus werd feestelijk afgesloten.

De deelnemers kregen van Vormingplus nog een verkeersles en ontvingen hun fietsdiploma. Ook voor de vrijwilligers was het een positieve ervaring. Zij zijn zeker enthousiast om de cursus opnieuw te organiseren.

Nieuwe initiatieven uit het actieplan voor het najaar

In het najaar 2017 wordt verder ingezet op de thema's taal en werk. Zo zullen er bijkomend nieuwe groepen 'Vriend en Taal' worden gevormd in verschillende gemeenten.

Voor het thema 'werk' starten in het najaar twee voortrajecten voor anderstaligen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er start een groep onder begeleiding van Basiseducatie en een tweede onder begeleiding van Kopa.

Naar het nieuwsbericht over het Actieplan Integratie Noord-Limburg.