Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 9 januari 2017.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaams vanaf 1 januari 2017

De “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” gaat op 1 januari 2017 over van de federale overheid naar Vlaanderen. Dit is een tegemoetkoming voor 65’+ers met een beperkt inkomen en met gezondheidsproblemen of een handicap die hen belemmert in hun dagelijkse activiteiten.

Vlaamse Sociale Bescherming

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming wil mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren. Iedereen in Vlaanderen betaalt elk jaar aan een zorgkas een solidaire zorgbijdrage van 50 of 25 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. De zorgkassen organiseren de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn de hulp- en contactpunten.

Komt u als zorgverlener in contact met een 65’+er die in aanmerking komt? Verwijs hem of haar vanaf 1 januari naar zijn zorgkas, ziekenfonds, OCMW of gemeente om de tegemoetkoming aan te vragen.

Wat verandert er op 1 januari?

Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen gaat vanaf 2017 niet meer bij de federale overheid. Aanvragen gebeuren vanaf dan online bij de zorgkas van uw ziekenfonds of van de Vlaamse overheid. Ook de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, het OCMW of uw gemeente kunnen helpen bij de aanvraag.

De persoon voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Iedereen die in Vlaanderen woont, is verplicht zich aan te sluiten.

De zorgkassen zijn vanaf 1/1/2017 het eerste contactpunt voor vragen over deze tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Opgelet voor de berekening van de gebruikersbijdrage gezinszorg: in tegenstelling tot de tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering, moeten de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wel in aanmerking nemen bij de berekening van de gebruikersbijdrage voor gezinszorg.

Wat blijft hetzelfde?

De voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen blijven hetzelfde:

  • De persoon moet minstens 65 jaar zijn.
  • De persoon moet een handicap of gezondheidsproblemen hebben die hem in zekere mate belemmeren in dagelijkse activiteiten, zoals zich verplaatsen, het huishouden doen of zich verzorgen (minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid).
  • Het inkomen, samen met dat van de partner, mag niet te hoog zijn.
  • De tegemoetkoming is combineerbaar met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering en het basisondersteuningsbudget). De tegemoetkoming is niet combineerbaar met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid blijft op dezelfde manier de vermindering van de zelfredzaamheid vaststellen. Zij bezorgt het resultaat aan de zorgkas.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt nog altijd af van de zelfredzaamheid en het (gezins)inkomen. Hoe lager de zelfredzaamheid en het inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is maximaal 560 euro per maand.

Huidige en aangevraagde tegemoetkomingen

Wie al een tegemoetkoming krijgt of heeft aangevraagd, hoeft niets te doen:

De tegemoetkoming blijft elke maand gestort worden op de rekening, er is geen nieuwe aanvraag nodig. In de loop van 2017 zal de zorgkas de uitbetalingen automatisch overnemen.

Lopende aanvragen worden afgewerkt en de persoon krijgt zijn beslissing thuis opgestuurd.

Meer info en contact

Personen die een tegemoetkoming willen aanvragen vanaf 1/1/2017 kunnen in eerste instantie terecht bij hun zorgkas (bij hun ziekenfonds of bij de Vlaamse overheid), naar een dienst maatschappelijk werk of naar het OCMW van hun gemeente.

In deze tekst wordt alle info nog eens samengevat.

Of in deze video