Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 28 oktober 2015.

Uitnodiging Netwerkmoment Sociale Economie - Met kennis van zaken de samenwerking aangaan

Op dinsdag 10 november 2015 gaat het netwerkmoment sociale economie voor Noord-Limburg door. Aanvang 19.00 uur in het Poorthuis te Peer.

Noord-Limburg heeft een lange traditie van samenwerking met verschillende overlegplatformen binnen verschillende thema's. Prof. Dr. Patrick Kenis, academisch decaan van de Antwerp Management School leert ons hoe wij de samenwerkingsvormen in de regio nog beter kunnen inzetten en kunnen versterken tot een ORGANISATIENETWERK.

Complexe uitdagingen als de uitbouw van de sociale economie zijn gediend met deze aanpak. Maar evenzeer tal van andere acties zoals die ongetwijfeld binnen de eigen organisatie naar boven komen, maar waar er vanuit de eigen competenties onvoldoende draagkracht is om deze te realiseren.

Het netwerkmoment op 10 november nodigt uit om dit te doorbreken. We leren er niet enkel een netwerk uit te bouwen, maar we maken er een! De 9 Noord-Limburgse burgemeesters voeren de deelnemerslijst aan van een gepassioneerd gezelschap uit lokale besturen, bedrijfsleven, tewerkstelling, onderwijs, welzijn, maatschappelijk middenveld...

U wil daar zeker bij zijn!?

Schrijf dan uiterlijk 5 november in bij Christine Louïes, coördinator regierol sociale economie: christine@welzijnsregio.be.

Programma:

  • 19.00 uur: Ontvangst met mogelijkheid de infomarkt te bezoeken
  • 19.30 uur: 'Voorstelling van de regierol sociale economie Noord-Limburg', door burgemeester Raf Drieskens namens de intergemeentelijke samenwerking
  • 'Rol van de VDAB in de toeleiding tot de sociale economie' door Stefan Peeters en Anja Hermans van VDAB-Limburg
  • 'Met kennis van zaken de samenwerking aangaan', door prof. dr. Patrick Kenis van de Antwerp Management School
  • Netwerkreceptie en bezoek aan de infomarkt sociale economie Noord-Limburg 

Sociale economie initiatieven die deelnemen aan de infomarkt: Arbeidskansen, Bewel, De Biehal STC, De Winning, T&O van Welzijnsregio, IN-Z, Goed Wonen, Karweihulp Welzijnsregio, Kinderopvang OCMW Bree, Open Atelier Noord-Limburg, Rap Op Stap, Sthep...