Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 februari 2015.

Opvanginitiatief De Krekel in Meeuwen-Gruitrode zet werking verder

Na gesprekken met verschillende voorzieningen uit de sector en gemeente Hechtel-Eksel kan de werking van opvanginitiatief De Krekel in 2015 verder gezet worden. De gemeenten vonden hiervoor in Dienstencentrum Ter Engelen een partner. Op termijn kan onderzocht worden of een gelijkaardige werking op meerdere locaties in Noord-Limburg kan worden uitgebouwd.

Een mooi voorbeeld hoe de 'vermaatschappelijking van de zorg' in de praktijk kan verlopen. Door samenwerking tussen de voorzieningen en de lokale besturen wordt de draagkracht van de gezinnen die de zorg hebben over kinderen met een beperking verhoogd.

De Krekel

Kurt Plessers, schepen van personen met een beperking: “Sinds 2003 verzorgden wij als gemeente binnen opvanginitiatief de Krekel een sport-en spelaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. Naast de inwoners van Meeuwen-Gruitrode kwamen hier op regelmatige basis ook deelnemers vanuit de omliggende gemeenten naartoe. Herhaaldelijk werd aan die gemeenten de vraag gesteld om binnen het opvanginitiatief constructief en intergemeentelijk samen te werken. Helaas bleven wij hier op onze honger zitten en hebben wij als gemeente, op een jaarlijkse subsidie van de Provincie Limburg na, altijd zelf de kosten van deze werking gedragen. Hierdoor waren wij genoodzaakt om de werking stop te zetten.”

Open Kans – nieuwe kans

Omdat er toch nood was aan dergelijk opvanginitiatief werden er opnieuw gesprekken gevoerd met de verschillende voorzieningen uit de sector en gemeente Hechtel-Eksel. Met Dienstencentrum Ter Engelen als partner kan de werking nu verder gezet worden via de formule van de rechtstreeks toegankelijke hulp in de gehandicaptensector.

Voor Meeuwen-Gruitrode houdt de samenwerking concreet in dat de buitenschoolse kinderopvang Pagadder in Meeuwen ter beschikking blijft gesteld. Daarnaast kan de Krekel gebruik blijven maken van de busjes van de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor bijvoorbeeld daguitstappen. Op die manier kan het Dienstencentrum Ter Engelen de overname concretiseren en kunnen de deelnemers nog steeds van een leuke zaterdagactiviteit genieten.

Vanaf 1 maart zal het initiatief volledig in handen zijn van Open Kans. De nieuwe samenwerking brengt enkele kleine veranderingen met zich mee.

Praktisch

Zo zal de opvang vanaf maart 2015 steeds om de 14 dagen worden georganiseerd, ook tijdens de schoolvakanties. De sluiting in juli en het Krekelkamp in augustus blijven wel behouden. Deelname zal vijf euro per activiteit kosten en ieder brengt zijn eigen lunch mee. De openingsuren blijven onveranderd van 10.00 - 15.30 u. Alle kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar zijn ook in 2015 van harte welkom om samen met de begeleiders allerhande mooie knutselwerkjes te maken, zich uit te leven met sporten en spelletjes en plezante uitstappen te beleven. De Krekel is ook meteen op zoek naar vrijwilligers om mee helpen tijdens de activiteiten.

Voor meer informatie over deelname of vrijwilligerswerk kan men steeds terecht bij de coördinatrice van De Krekel, Joke Beynsberger via GSM-nummer 0472 24 27 25 of mail naar joke.beynsberger@meeuwen-gruitrode.be.