Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 29 november 2014.

'Onderteken niet om het even wat' als thema van de Dag zonder Krediet 2014

De laatste zaterdag van november is de jaarlijkse ‘Dag zonder krediet’. Op deze dag willen een aantal organisaties mensen wijzen op de gevaren van al te gemakkelijk en onverantwoord krediet en schuldoverlast. Tegelijkertijd willen ze de overheid hiermee een signaal geven om zo te komen tot een betere (wettelijke) bescherming van de consument en vooral van de meer kwetsbare consument.

Meer info: www.dagzonderkrediet.be

Je vindt er ook een aantal tips waarop je best let als je een aankoopovereenkomst tekent.

In Limburg wordt deze actie gecoördineerd door het samenwerkingsverband BIZ. De Noord-Limburgse budgetbeurs Budget4life is één van de preventieve acties van BIZ. Het Pelterke te Overpelt als locatie voor de beurs, was dan ook het ideale kader om de verschillende acties van BIZ voor te stellen.

BudgetInZicht

BIZ Limburg is een samenwerkingsverband tussen alle actoren die in Limburg werken rond budget- en schuldhulpverlening. Dit zijn de Limburgse OCMW’s, CAW Limburg en de verenigingen waar armen het woord nemen.

BIZ heeft in zijn beleidsplan enkele preventieve acties zoals het budgetspel en de interactieve beurs Budget4life. Voorts zijn er de initiatieven waarbij de verbetering van de kwaliteit van de schuldhulpverlening voorop staat. Het gaat dan om de ontwikkeling van een gezamenlijke methodiek en het bieden van vorming en begeleide intervisie. Daarnaast is er de Buddywerking waarbij opgeleide vrijwilligers van kortbij de gezinnen in schuldhulpverlening ondersteuning geven.

Voor deze gerichte aanpak in een samenwerkingsverband ontvangt BIZ een toelage van de Vlaamse MInister voor Welzijn Vandeurzen.

Meer info: BIZ-Limburg-nieuwsbrief november 2014

Geslaagde tweede editie van de Budget4life

Intussen loopt de tweede editie van de interactieve budgetbeurs stilaan af.

Het initiatief werd genomen door de 9 Noord-Limburgse OCMW's die samen de Welzijnsregio vormen en CAW Limburg met het JAC te Lommel.

Twaalf scholen uit Noord-Limburg kwamen met hun leerlingen uit het 6de en 7de jaar een bezoek brengen aan de beurs. Zij werden er rondgeleid door de maatschappelijk assistenten uit betreffende diensten. Wanneer de beurs op 3 december de deuren sluit dan zullen ca 1.100 leerlingen dit jaar de beurs bezocht hebben. Het initiatief wordt door de scholen zeer gewaardeerd en zal het volgende jaar navolging krijgen, ook in de andere Limburgse regio’s.

Voor meer info: Budget4life opnieuw geopend voor Noord-LImburgse jongeren