Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 18 september 2014.

Kinderarmoede. Het OCMW van Hechtel-Eksel wil dat het ons allen raakt.

Hoe gaat een OCMW als Hechtel-Eksel om met kansarmoede en kinderen?

OCMW-voorzitter Tony Baselet stelt: “Alhoewel er vele mooie initiatieven in onze gemeente bestaan rond armoede, geven de cijfers aan dat in 2012 16,4% van de Hechtel-Ekselse gezinnen kansarm is. Het Limburgse gemiddelde  bedraagt 11,04%.“

De feiten

Het ocmw en de gemeente willen daarom op 23 september “luisteren” naar de ervaringen, bevindingen van zowel de professionelen als vrijwilligers die in contact komen met (kinder)armoede. In de voormiddag zal professor Koen Hermans de kansarmoede in Vlaanderen en in Hechtel-Eksel situeren en kunnen de deelnemers naar “levensechte” verhalen luisteren.

En hoe pakken we dit aan?

Na de lunchpauze wordt iedereen aan het werk gezet tijdens een “world-café” waar men ervaringen met elkaar kan delen.

In de loop van de volgende maanden zal er een bevraging gebeuren bij gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar. De resultaten van deze bevraging en van 23 september worden gebundeld. Het rapport moet het bestuur toelaten de “pijnpunten” in kaart te brengen en een gericht beleid uit te werken, waar het terugdringen van de (kinder)armoede centraal staat.

Voorzitter Tony Baselet besluit : “ (kinder)armoede mag ons niet onverschillig laten, het moet onze koude kleren raken”

Voor meer informatie kan u terecht bij Karen Kerkhofs, Nicky Blokken of Anneleen Goossens tel. 011 891212 of kinderarmoede@ocmwhechtel-eksel.be)