Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 11 juni 2014.

Tweeduizendste bezoeker voor het Neerpelter woonloket

Sinds de start van de woonloketten in juni 2009, onthaalden de sociaal adviseurs van WIN reeds een aanzienlijke stroom van belangstellenden in het gemeentehuis van Neerpelt.

Onlangs werd de 2000ste bezoeker van het woonloket in de bloemetjes gezet door burgemeester Raf Drieskens, stedenbouwkundig ambtenaar Veronique Reekmans en sociaal adviseur Steven Maesen van het woonloket. De eer viel te beurt aan de heer Henri Moelans en zijn echtgenote.

Er werd namens de gemeente Neerpelt een energiebesparend pakket van Infrax overhandigd samen met een cadeaubon en een boeket bloemen. Op deze manier wil de gemeente het belang van het uitvoeren van energiebesparende maatregelen extra in de kijker zetten.

Wat is het woonloket?

Je kunt er terecht met al je vragen over wonen. De sociaal adviseur geeft info en advies op vlak van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woningaanpassingen. Hij zorgt voor begeleiding op maat door je te helpen met aanvraag van alle mogelijke premies.

Als bijkomende service, vergelijkt de sociaal adviseur je energieprijzen voor gas en elektriciteit van de verschillende leveranciers. Zo weet je meteen of er goedkopere leveranciers bestaan op basis van jouw huidige verbruik.

Wanneer is het woonloket?

Elke donderdag tussen 9 en 11 uur in het gemeentehuis. Daarnaast is het ook steeds mogelijk om een afspraak te maken.

Kom je naar het woonloket voor een advies, gelieve steeds volgende documenten mee te brengen:

  • belastingbrief inkomen 3 jaar geleden (voor 2014: inkomen 2011);
  • offertes/facturen;
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing (document met vermelding van het kadastrale inkomen);
  • eventueel attest handicap FOD of beschermde klant (sociaal tarief).