Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 10 november 2013.

1500 ste bezoeker van het woonloket in Meeuwen-Gruitrode

Op donderdag 31 oktober 2013 werd Mevr. Henriette Schuurmans in de bloemetjes gezet als 1500ste bezoeker van het woonloket in Meeuwen-Gruitrode. Dit gebeurde door Burgemeester Lode Ceyssens, 1ste schepen Johan Bongaerts en sociaal adviseur Steven Maesen van het woonloket. Mevrouw Schuurmans ontving een mandje met streekproducten en een energiebox van Infrax.

Op deze manier wil de gemeente het belang van het uitvoeren van energiebesparende maatregelen extra in de kijker zetten. Sinds de start van de woonloketten in juni 2009, onthaalden de sociaal adviseurs van WIN reeds een aanzienlijke stroom van belangstellenden in het gemeentehuis van Meeuwen-Gruitrode.

Wat is het woonloket?

U kan er terecht met al uw vragen over wonen. De sociaal adviseur geeft info en advies op vlak van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woningaanpassingen.

Tevens kan u aan het woonloket terecht voor de vergelijking van de energieprijzen voor gas en elektriciteit van de verschillende leveranciers.

U kan in Meeuwen-Gruitrode elke woensdagnamiddag tussen 14u00 en 16u00 terecht tijdens het vrij spreekuur, daarnaast is het ook steeds mogelijk om een afspraak te maken.

Gelieve volgende documenten steeds mee te brengen:

  • Belastingsbrief inkomen 3 jaar geleden (voor 2013: inkomen 2010)
  • Offertes/facturen
  • Aanslagbiljet onroerende voorheffing (document met vermelding van het kadastrale inkomen)
  • Attest handicap FOD of beschermde klant (sociaal tarief)

Voor meer info kan u terecht bij de Sociaal adviseur van WIN op het nummer 0479/604 705 of per mail: monique@wonennoordlimburg.be

www.wonennoordlimburg.be