Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 30 januari 2013.

Een upgrade voor de werkervaring bij Open Atelier

Open Atelier Noord-Limburg met vestigingen in Overpelt en in Lommel, biedt reeds meer dan twintig jaar werkervaring aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast jongeren in het deeltijds onderwijs en langdurig werkzoekenden doen ook tewerkgestelden art. 60 via de OCMW's beroep op dit initiatief.

Open Atelier heeft als filosofie om deze werkervaring te brengen in een zo realistisch mogelijke bedrijfsomgeving. Vandaar de vestiging op een industrieterrein en in goed uitgeruste bedrijfsgebouwen.

Met de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) werd recent de houtafdeling grondig aangepast. De nieuwjaarsreceptie was een ideale gelegenheid om deze upgrade in de kijker te zetten.

Zijn tijd vooruit...

Voorzitter Pierre Berx plaatste zijn nieuwjaarsboodschap tegen het licht van de langdurig economische en financiële crisis. Hij wees erop dat je dan als bedrijf maar kan standhouden als je werkt met gedreven medewerkers en met een sterke bedrijfsfilosofie.

In het verlengde hiervan wil Open Atelier niet bij de pakken blijven zitten en wil investeren in de toekomst. Zo werd de houtafdeling gerenoveerd met als blikvanger een CNC- gestuurde houtbewerkingsmachine.

Deze machine heeft niet enkel een functie in het productieproces van de houtafdeling, waarin zeer verscheiden producten worden afgeleverd in de toelevering naar de klanten-bedrijven. Deze machine heeft bovendien een duidelijke meerwaarde in de opleidingsdoelstelling , waarin de doelgroepwerknemers ook effectief leren omgaan met gespecialiseerde machines.

Synergie onderwijs, bedrijf en welzijn

Vooral deze insteek wist Welzijnsgedeputeerde Frank Smeets te raken. Als vroegere verantwoordelijke voor het provinciaal onderwijs heeft hij Open Atelier als project leren kennen in de brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Maar ook de band met Welzijn is sterk aanwezig in de samenwerking met de dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio. Deze dienst neemt de arbeidsbegeleiding op in opdracht van de Noord-Limburgse OCMW’s. Met het aanbieden van werkervaring in een traject op maat, worden de kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verhoogd. Het is in dit perspectief dat het Europees Fonds tussenkomt in deze investering.

Tenslotte duidde directeur Jo Eerdekens de doelstelling van werkervaring zoals Open Atelier zich deze stelt. Open Atelier wil voorbereiden op een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt, vooral inzake productiearbeid. Mensen worden ingeschakeld waar ze best passen, maar ze kunnen doorgroeien en intussen tal van vaardigheden ontwikkelen. Met de installatie van deze machine wordt de lat weer een stuk hoger gelegd. Uitdagingen worden gesteld en de motivatie bij de werknemers wordt geprikkeld. Kortom, extra troeven worden verzameld voor een vlotte doorstroming op de arbeidsmarkt.