Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 april 2012.

Opvoedingswinkels bereiken meer dan 10.000 gezinnen

Je hoeft niet altijd een probleem te hebben met je kinderen, om met opvoeding bezig te zijn.

EXPOO, het expertisecentrum van de Vlaamse overheid, analyseerde de registratiegegevens van de Opvoedingswinkels. Meer dan 10.000 Vlaamse gezinnen maakten in 2011 gebruik van het aanbod van de Opvoedingswinkels. Nochtans zijn de Opvoedingswinkels er niet specifiek voor de ‘probleemgezinnen’. De ondersteuning die de winkels bieden aan de doorsneegezinnen, blijkt dus waardevol.

In 2011 registreerden de 21 opvoedingswinkels die van de Vlaamse overheid een kwaliteitslabel ontvingen 10.603 individuele contacten met ouders en opvoeders. Daarnaast organiseerden ze op jaarbasis 878 groepsmomenten zoals informatie avonden of ontmoetingsmomenten.

Opvoedingswinkels zijn plaatsen waar ouders en opvoeders kunnen binnenlopen voor een gevarieerd aanbod aan opvoedingsondersteuning: brochures en folders met informatie, een gesprek wanneer je vragen hebt over het opvoeden van een kind, een groepsbijeenkomst over een bepaald thema,… In de opvoedingswinkels worden de krachten gebundeld van professionelen en vrijwilligers van diverse overheden en organisaties zoals lokale besturen, Kind en Gezin, CAW’s, CLB’s, …

Andere opvallende vaststellingen zijn:

Het zijn vooral moeders die contact leggen met de opvoedingswinkels.

De meest voorkomende vragen van ouders gaan over:

  1. De aanpak van de opvoeding in het algemeen. Vragen over grenzen stellen, straf, verwennen, verschil aanpak tussen ouders, puberteitsconflicten, omgangsregeling echtscheiding, botsing culturen,…
  2. De sociaal emotionele ontwikkeling. Vragen i.v.m. vrienden, pesten, vragen over temperament, angsten, slaapproblemen, faalangst, rouwverwerking, verwerken echtscheiding,…
  3. Moeilijk gedrag bij het kind of jongere. Vragen over overmatig huilen, agressief gedrag, druk gedrag, hyperactief gedrag, alcohol, drugs, …

Hebben ouders het opvoeden verleerd?

Het hoog cijfer betekent geenszins dat ouders meer problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen of onzekerder zijn dan vroeger. Ouders willen kinderen een opvoeding met de beste kansen geven en gaan daar voor op zoek naar verrijkende informatie op het internet, bij hun familie en kenniskringen, bij laagdrempelige diensten.

Heb je vragen voor de opvoedingswinkel dan kan je terecht op het spreekuur van de Noord-Limburgse Opvoedingswinkel.