Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 12 mei 2011.

Vijf jaar Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. Een instrument voor Wonen en Welzijn

Het Noord-Limburgse Sociaal Verhuurkantoor is vijf jaar jong. In deze korte periode is het SVK uitgegroeid tot 180 woningen en wordt hierdoor een van de grotere in Vlaanderen. De eerste ambitie lag in de kwantiteit, tweede doelstelling was begeleiding en woonkwaliteit.

Aansluitend bij de algemene vergadering van OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg werd vijf jaar SVK-Noord-Limburg in de kijker geplaatst. Sprekers op de meeting in het Glazen huis te Lommel waren SVK-voorzitter Willy Mertens, directeur Kempisch Tehuis Jo Bollen en Peter Vanvelthoven, burgemeester van Lommel. Als globale conclusie van de sprekers kan genoteerd: goed gewerkt, maar er blijven ongetwijfeld uitdagingen.

Wonen en Welzijn

Onder impuls van de Noord-Limburgse OCMW's startte in 2006 het Sociaal Verhuurkantoor. Doel van dit gezamenlijk initiatief was om een aanbod te brengen van sociale huurwoningen op de private woningmarkt voor huurders die het financieel moeilijk hebben. In deze optiek betekent het SVK ook een alternatief voor sociale huurders die op de wachtlijst van de sociale huisvesting staan. De acties van het beginnende sociaal verhuurkantoor waren vooral gericht op het in huur brengen van een wezenlijk aantal woningen, situeerde voorzitter Willy Mertens de start.

Daarnaast wordt voor huurbegeleiding gezorgd opdat huurders ondersteund worden in het nakomen van hun rechten en plichten. De Vlaamse huursubsidie is een belangrijk huurvoordeel voor de meeste SVK-huurders. Tenslotte engageert het Sociaal Verhuurkantoor er zich toe om samen met de eigenaars te kiezen voor een goede basiskwaliteit van de woningen. Waar mogelijk wordt hiervoor beroep gedaan op de renovatiepremies.

Sociaal Objectief Noord-Limburg

Dat het Sociaal Verhuurkantoor op deze wijze een aantal woningen op de sociale verhuurmarkt brengt, is niet zonder belang, stelt Jo Bollen, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Het gaat toch om 7% sociale woningen die op deze wijze als extra kunnen worden aangeboden. Dit maakt het realistischer om het objectief voor sociale huurwoningen te halen.

Dit sociale objectief is een cijfer dat door Vlaanderen als bindende taakstelling voor de gemeenten wordt vooropgesteld tegen 2020. Zo blijven er voor het eind van dit decennium nog minimaal 714 sociale huurwoningen bijkomend te realiseren in Noord-Limburg. Huisvestingsmaatschappijen plannen volop om de komende jaren nieuwe woningen te bouwen. Het blijft evenwel ook een uitdaging voor het Sociaal Verhuurkantoor om via het huren op de private markt, een aantal van deze noodzakelijke extra- woningen aan te brengen. Door te huren kan het SVK met meer flexibiliteit inspelen op lokale en specifieke noden.

Kwetsbare huurders

Burgemeester Peter Vanvelthoven sloot in zijn slottoespraak aan bij beide sprekers. Hij prees het SVK voor de accurate inzet om op korte tijde een aantal bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. Dit is niet onbelangrijk gezien de stijgende vraag naar een kwalitatieve en betaalbare woning bij tal van kwetsbare gezinnen. Gemeenten worden direct met deze vragen geconfronteerd en bovendien moeten de noden van de toekomst tijdig worden onderkend.

Het SVK en de huisvestingsmaatschappijen zijn instrumenten die de lokale besturen kunnen inzetten om hierin actie te ondernemen. In Noord-Limburg hebben gemeenten en OCMW’s bovendien een sterke troef achter de hand, doordat zij zich regionaal verenigd hebben om deze uitdagingen samen op te nemen.