Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 6 april 2011.

Auxilia zoekt vrijwillige lesgevers

Auxilia Noord-Limburg is één van de 14 regionale afdelingen van Auxilia-Vlaanderen.

De Opvoedingswinkel Noord-Limburg vindt in Auxilia een deugdelijke partner waar ouders naar kunnen verwezen worden wanneer er schoolmoeilijkheden zijn. Omdat Auxilia zijn dienstverlening maar kan brengen wanneer er voldoende vrijwillgers zijn, wil de opvoedingswinkel deze oproep naar enthousiaste lesgevers met veel plezier ondersteunen.

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie van lesgevers, die het recht op onderwijs en vorming voor iedereen wil verdedigen.

Volwassenen en kinderen, die niet in het bestaande aanbod van onderwijs en vorming terecht kunnen en zich in een situatie van kansarmoede bevinden, kunnen beroep doen op Auxilia vzw.

Auxilia heeft geen vastomlijnd aanbod maar gaat in op concrete vragen zoals lezen en schrijven, rekenen en andere schoolvakken. De mogelijkheden kunnen verschillen van streek tot streek, omdat Auxilia maar datgene kan bieden wat vrijwilligers in hun mars hebben.

Er wordt nauw samengewerkt met scholen, CLB’s en ook met de gemeentelijke instanties die actief zijn op het vlak van kansarmoede en integratie.

Vrijwilligers gezocht

Auxilia Noord-Limburg is dringend op zoek naar bijkomende vrijwillige lesgevers om te kunnen voldoen aan alle hulpvragen.

De vrijwilligers situeren zich momenteel vooral in Lommel maar de hulpzoekers wonen in gans Noord-Limburg. De lesgevers engageren zich voor minstens één tot twee lesuren per week. De meesten komen uit onderwijsmiddens; dit is echter geen vereiste. Heel belangrijk is dat de vrijwilligers vlot en graag met mensen omgaan en oog hebben voor de leefsituatie van de lerende, die vaak maatschappelijk geïsoleerd leeft.

De mensen van goede wil die zich aangesproken voelen tot dit initiatief kunnen contact opnemen met Monique Vandenberk - die de regioverantwoordelijke is voor Noord-Limburg – via telefoon 0496307509 of mail moniek.vandenberk@skynet.be. Bijkomende info is te vinden op de website www.auxilia-vlaanderen.be.