Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 1 juni 2010.

Grote onderscheiding voor sociaal beleid Lommel

In 2007 startte de stad Lommel met de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan, een groots plan om de dienstverlening inzake welzijn naar de Lommelaars te verbeteren. Na drie jaar blijkt dat 76% van de doelstellingen gerealiseerd zijn. Het consultingbureau 'Kabinet' dat instond voor de begeleiding van dit plan, reikte hiervoor aan medewerkers van stad en OCMW een certificaat uit.

Het welzijnsbeleid is voorloper voor de integratie stad en OCMW

Volgende beleidsdomeinen vallen onder het certificaat: thuiszorg en sociale voorzieningen (OCMW – schepen Jean Lavreysen); jeugd (stad – eerste schepen Kris Verduyckt); wonen (stad – schepen Véronique Caerts); welzijn, sociale tewerkstelling, buurtwerking, seniorenbeleid, integratie, gezondheidsbeleid en kinderopvang (stad – Liesbet Van Welsenaers) en ten slotte tewerkstelling (stad – burgemeester Peter Vanvelthoven).

Doordat de verschillende onderdelen van het welzijnsbeleid zowel bevoegdheid zijn van de stad als van het OCMW, zorgt de uitbouw en de realisatie van een gemeenschappelijke werkmethodiek en actieplanning voor een belangrijke voortrekkersrol voor de lokale overheid. Het evolueren naar een integrale aanpak zorgt ervoor dat er een steeds betere afstemming komt tussen de diensten, waardoor de dienstverlening efficiënter wordt.

Sociaal huis, rechtenverkenner en woonloket zijn opvallende speerpunten

De meest opvallende realisaties die mede door het plan mogelijk werden zijn onder andere het sociaal huis, de rechtenverkenner en het woonloket.

“Met het Sociaal Huis plukken we vandaag de vruchten van ons harde werk,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Dit is dé plek geworden waar iedereen terecht kan met alle vragen rond de sociale dienstverlening in Lommel. Een bijzonder handig hulpmiddel is de website www.rechtenverkenner.be waarop iedereen heel makkelijk alle mogelijke sociale voordelen, premies en tegemoetkomingen kan terugvinden. Ook het woonloket, waarbij de Lommelaars individueel begeleid worden bij.hun bouw- en renovatieprojecten en de bijhorende premieaanvragen is een bijzondere troef geworden.”

“Bij de ontwikkeling en de uitbouw van het Sociaal Huis zijn we vertrokken vanuit het perspectief van onze klant, de burger,” vertelt Peter Vanvelthoven. “In plaats van te zoeken naar verbeteringen in de bestaande dienstverleningen zijn we begonnen met een blanco blad met als titel “De Lommelaar”. Wat zijn de behoeften van de inwoners en op welke manier gaan zij op zoek gaat naar een bepaalde dienstverlening?”

Naast de betere service voor de burgers, is er ook rekening gehouden met de medewerkers. “We werken voortaan met een eerste- en tweedelijns dienstverlening,” zegt OCMW-voorzitter Jean Lavreysen. “Dankzij een goed uitgebouwde loketfunctie, waarbij er meteen een antwoord gegeven kan worden op eenvoudige vragen, gaat elke klant steeds naar huis kan met ofwel een oplossing voor zijn/haar hulpvraag ofwel een concrete afspraak met een deskundige in tweede lijn.”

Certificaat met grote onderscheiding

“Het beleidsplan, dat startte op 1 januari 2008, is op heden voor 76% gerealiseerd. Dit is een vrij hoge score wetende dat een certificaat kan uitgereikt worden vanaf een realisatiegraad van 65%” zegt Jan Vlamynck. “De verschillende beleidsdomeinen scoren allemaal rond de 70%, met het domein ‘thuiszorg’ als positieve uitschieter (88%). Dit betekent dat de organisatie zich in een evenwichtige groei bevindt”.

“Het certificaat geeft aan dat stad en OCMW Lommel op deze beleidsdomeinen werken volgens de principes van een kwaliteitssysteem die ook gelden binnen de private sector. Het wordt uitgereikt voor een periode van twee jaar.

Het behalen van het certificaat kan dan ook gezien worden als een bijzondere prestatie van de vele medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor een goede dienstverlening aan de Lommelaars enerzijds en een voorbeeld van goed leiderschap vanwege de diensthoofden, schepenen en burgemeester anderzijds”.