Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 28 april 2010.

Open Atelier Noord-Limburg biedt 20 jaar (werk)ervaring

Open Atelier Noord-Limburg is een werkervaringsproject met vestigingsplaatsen in Lommel en in Overpelt. Gestart in 1990 in de achtertuin van de technische school Provil in Lommel is Open Atelier in 20 jaar uitgegroeid tot een mooi bedrijf. Op de viering van 20 jaar Open Atelier bracht voorzitter Pierre Berx een terugblik op dit succesverhaal, terwijl gedeputeerde Marc Vandeput zijn waardering uitsprak vanuit het Limburgse provinciebestuur en er een duidelijke link zag tussen de sociale en de reguliere economie.

Werkervaring in een echt bedrijf

Open Atelier biedt werkervaring aan diegenen voor wie het moeilijk is om rechtstreeks de stap te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende 1 tot 2 jaar worden deze werknemers in Open Atelier begeleid en geïnstrueerd op het vlak van technische vaardigheden en attitudes. De doelgroep bestaat enerzijds uit jongeren uit het deeltijds onderwijs die worden toegeleid via  de Centra voor Deeltijds Onderwijs. Anderzijds vinden langdurig werkzoekenden er hun werkervaring en hun traject wordt gevolgd door de VDAB of door de trajectbegeleiders van de verenigde Noord-Limburgse OCMW’s via Welzijnsregio. Op 20 jaar tijd hebben meer dan 1000 werknemers/cursisten bij Open Atelier een werkervaring opgedaan.

De ateliers op het Kristalpark in Lommel en op Nolimpark in Overpelt zijn reële bedrijfssites waar werkopdrachten worden uitgevoerd in toelevering voor klanten uit de omgeving. De directe samenwerking met deze bedrijven vergemakkelijkt de uitstroom naar een tewerkstelling, eenmaal de werkervaring is afgesloten. Deze open opstelling is ingebakken in de visie die Open Atelier meedraagt in zijn activiteiten en wordt breed gedragen door een Raad van bestuur met deelname uit bedrijfsleven, welzijn en onderwijs.

Open toekomst

Een viering twintig jaar is niet enkel een terugblik op de geschiedenis, maar des te meer een vooruitblik op de toekomst. Dat Open Atelier mee is met de toekomst, bewijzen de recent aangelegde zonnedaken.

In het verleden maakte Open Atelier met succes gebruik van Vlaamse, Europese en Limburgse subsidies om een gedegen infrastructuur op poten te zetten. Maar ook voor de toekomst had gedeputeerde Vandeput de toezegging in petto waarbij voor een nieuw project nog aanspraak kan gemaakt op resterende EFRO middelen.

Het kon de feestvreugde tijdens de academische zitting alleen maar verhogen. Na deze officiële viering is het op vrijdag 30 april aan werknemers en oud-werknemers om de verjaardag te vieren. Tijdens de familiedag worden in de namiddag de deuren opengezet voor familie en kennissen van de personeelsleden en voor de oud-werknemers.