Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 maart 2009.

Jaarvergadering 2009 van het Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg hield zijn jaarvergadering in de lokalen van het OCMW van Bocholt. Belangrijk onderdeel van de jaarvergadering is de goedkeuring van het jaarverslag 2008. Voorts werden enkele aandachtspunten voor 2009 aangekondigd.

Eind 2008 heeft het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg 148 woningen in beheer. Dit is een aangroei van 40 woningen t.o.v. het beschikbare woningtal eind 2007. Naast de werkingsmiddelen die door provincie en de deelnemende OCMW’s in 2008 werden samengebracht, ontving het SVK in 2008 een eerste keer subsidies vanuit Vlaanderen. Bijzondere bijdragen waren er vanwege de Nationale Loterij en van Opbouwwerk Noord-Limburg. Deze werkingsmiddelen lieten toe om in 2008 over te gaan tot de aanwerving van twee huurbegeleiders. Een goed en regelmatig contact met de huurders is dan ook een belangrijke optie die genomen werd voor 2009.

Huursubsidie

Door de wijziging in de huursubsidiewetgeving komen alle woningen die door een 'erkend“ sociaal verhuurkantoor zijn ingehuurd in aanmerking voor de huursubsidieregeling. Eind 2008 zijn er al een 80-tal personen (of gezinnen) die dankzij het SVK Noord-Limburg aanspraak kunnen maken op huursubsidies van de Vlaamse Overheid. De eerste twee jaar variëren de huursubsidies voor het gezin van 100 tot 200 EURO per maand.

Energiebeperkende maatregelen

Een woning verhuren aan een “erkend “ Sociaal Verhuurkantoor biedt vanaf 2009 ook extra voordelen voor de eigenaars van deze woningen. De Vlaamse Overheid betaalt voor 100 % energiebesparende maatregelen terug aan eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK voor de periode van 9 jaar. De energiebesparende maatregelen zijn : - dakisolatie - vervangen van enkel of dubbel glas en ramen door hoogrendementsglas en – ramen. - Condensatieketel

Dit is een erg belangrijke maatregel om de kwaliteit van de SVK woningen te verbeteren zonder dat de eigenaar zelf de investeringen moet doen. Door hun lagere energierekening zullen de SVK-huurders hiervan uiteindelijk de vruchten plukken. Voor de afhandeling van deze dossiers zal het SVK samenwerken met W.I.N., het pas opgerichte initiatief van de gemeenten in de Welzijnsregio dat vorm dient te geven aan het woonbeleid in Noord-Limburg.

Meer info over het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg