Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 november 2008.

Gemakkelijk krediet? Verslik je niet.

In de winkels, op straat, in de brievenbus, op internet…overal spoort reclame ons aan om te consumeren, vooral nu, met het eindejaar al in zicht. Kredietkaarten lijken handig om soms onvoorziene uitgaven op te vangen: ze zijn verleidelijk en makkelijk verkrijgbaar… Maar het risico is dat ze duur zullen uitvallen: de interesten zijn vaak zeer hoog en blijven je achtervolgen!

Om deze problematiek onder de aandacht te brengen is 28 november uitgeroepen tot de Dag Zonder Krediet.

In 2007 stonden maar liefst 340.066 personen geregistreerd bij de Nationale Bank omdat ze hun kredieten niet meer konden terugbetalen. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel meer mensen hebben het  moeilijk om hun schulden te betalen. Deze schulden kunnen zeer uiteenlopend zijn, van achterstallige huur en belastingen tot ziekenhuisfacturen en energiekosten. De redenen hiervoor zijn al even uiteenlopend en kunnen iedereen treffen: ziekte, echtscheidingen, jobverlies…

De Dag Zonder Krediet wil deze problematiek in de schijnwerpers plaatsen. Daarom worden op 28 november (Vlaanderen), 29 november (Brussel) en 30 november (Wallonië) een aantal evenementen georganiseerd die deze problematiek onder de aandacht willen brengen van de bevolking, de pers en politici. Ook worden er een reeks aanbevelingen opgesteld die overgemaakt zullen worden aan de politieke partijen.

De doelstellingen zijn:

  • De consument sensibiliseren voor de gevaren van gemakkelijk krediet. Het Platform richt zich niet alleen op mensen met een beperkt of laag inkomen, maar wil de doorsnee consument bereiken. Informatie en preventie staan centraal en gebeurt door acties, animatie en de verspreiding van educatief materiaal.
  • Het Platform dringt bovendien aan bij de overheid om consumenten (vooral de meest kwetsbare), beter te beschermen. Hiervoor wordt ingespeeld op actuele tendensen die bijzondere aandacht vragen.

De aanbevelingen die het Platform van de Dag Zonder Krediet wil brengen naar de overheid leest u in bijgaande tekst in de volledige versie of in de samenvatting.

Dit bericht is een initiatief van de dienst Schuldbemiddeling van Welzijnsregio Noord-Limburg, en past in het preventie-initiatief ter voorkoming van schuldenlast.