Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 september 2008.

Ethias Competence Award voor Welzijnsregio Noord-Limburg

Jaarlijks wordt door het tijdschrift OCMW-Visies in samenwerking met Ethias en de Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen (VVOS) de Ethias Competence Award uitgereikt. De opdracht die bij de oproep in 2007 werd meegegeven was om goede praktijken te formuleren bij de OCMW’s rond diverse samenwerkingsverbanden. Op het VVOS-congres dat op 19 en 20 september doorging te Antwerpen, werd Welzijnsregio Noord-Limburg voorgesteld als laureaat.

OCMW-Plus in Noord-Limburg. Welzijnsregio Noord-Limburg als actief en communicatief samenwerkingsverband van 8 OCMW’s.

Acht Noord-Limburgse OCMW’s vormen samen de vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer slaan de handen in mekaar voor een betere dienstverlening.

vijf dienstenZo zijn over het werkingsgebied van deze gemeenten met in totaal 126.000 inwoners vijf diensten opgericht: gezinszorg, rechtshulp, schuldbemiddeling, arbeidsbegeleiding en sociaal verhuurkantoor. Door het bundelen van de krachten kan een meer specifieke en kwalitatief onderbouwde dienstverlening worden georganiseerd. Deze schaalgrootte laat toe om de diensten efficiënter uit te bouwen en geeft meer mogelijkheden tot het aantrekken, het opleiden en het behouden van gekwalificeerd personeel. Voorts is het makkelijker om extra subsidies aan te spreken.

Essentieel is de wijze waarop met de OCMW-partners wordt samengewerkt en dit zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau van de medewerkers. De cliënt kan voor een zorg- of hulpvraag terecht bij het plaatselijke OCMW dat blijft instaan voor de begeleiding. Welzijnsregio wordt als gespecialiseerde dienstverlening aanvullend en ondersteunend ingeschakeld. Het gaat dus niet over een verwijzing naar een tweede lijn, maar om een versterking van het lokale hulpverleningsaanbod.

Door de dienstverlening op deze wijze te organiseren wordt het voordeel van de schaalvergroting benut, terwijl toch de laagdrempeligheid en de cliëntgerichte aanpak van een lokale voorziening wordt gegarandeerd. Dit is de PLUS die in Noord-Limburg achter de OCMW’s wordt geplaatst en waardoor van Noord-Limburg een WELZIJNSREGIO wordt gemaakt.

Interactie

Om dit geheel werkbaar te maken en te houden is het noodzakelijk dat doelstellingen en werkwijze goed op mekaar zijn afgestemd. Op de eerste plaats moet er een goede wisselwerking zijn tussen OCMW-personeel en de medewerkers van Welzijnsregio Noord-Limburg. Regelmatige aanwezigheid van het regiopersoneel in de OCMW’s tijdens spreekuren en teams zijn dan ook een absolute vereiste. Bovendien is er voor elke dienst een adviescommissie om inhoudelijk aan te sturen vanuit de sociale dienst van elk OCMW.

Het beleid van Welzijnsregio wordt gevooerd door de Raad van Beheer met deelname van de acht OCMW-voorzitters, op hun beurt bijgestaan door de adviescommissie algemeen beleid met hierin de OCMW-secretarissen. Belangrijke strategische beslissingen binnen Welzijnsregio kunnen maar genomen worden wanneer deze in alle openheid zijn voorbereid binnen de afzonderlijke OCMW-raden. Het respect voor dit democratisch principe is een voorwaarde om de werking van de regionale vereniging te blijven responsabiliseren ten overstaan van de lokale besturen, die instaan voor een gedeelte van de werkingsmiddelen.

Communicatie

Om deze samenwerking te bestendigen en nog verder uit te bouwen is een goede communicatie noodzakelijk. Naast de interne contacten en structuren wordt ook het medium van deze website gehanteerd.  Er is het publieke gedeelte dat vooral informatie verstrekt over organisatie en werking van de vereniging en de afzonderlijke diensten. Aansluitend hierbij wordt ook informatie over de deelnemende OCMW’s in de kijker gesteld. Er is bovendien het Extranet gedeelte, waarbij informatie tussen en met de personeelsleden van OCMW’s en Welzijnsregio wordt uitgewisseld.