Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 september 2008.

1592 personen deden in 2007 beroep op hulpverlening van OCMW in Meeuwen-Gruitrode

1592 personen (goed 12% van de bevolking) in Meeuwen-Gruitrode deden in 2007 beroep op een of meerdere diensten van het OCMW. Een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2006. De cliŽnten in de leeftijdsgroep van 60 tot 69 jaar werden opnieuw het meest bereikt. De vergrijzing van de bevolking zet zich dus ook hier door. Het aantal huisbezoeken bleef met 562 stabiel. Aan 42 personen werd voor korte of langere tijd een leefloon toegekend.

Volgens voorzitster Lydie Jacobs blijkt uit dit jaarverslag dat er vorig jaar bijna 9000 contacten met cliŽnten waren. In meer dan 20% van de gevallen gaat het om problemen van financiŽle aard. Aan 42 personen werd een leefloon toegekend. Positief is dat deze steun voornamelijk voor een kortere periode (2 tot 6 maanden) moet worden toegekend.  Er was vooral een stijging in de leeftijdscategorie boven 36 jaar. De leeftijd en de soms complexere persoonlijke situaties zorgen er meestal voor dat deze dossiers relatief arbeidsintensief zijn qua opvolging.

Er waren ook 56 dossiers voor de toekenning van het socio-vitaal minimum. Ook hier gaat het voornamelijk om eenmalige of kortstondige financiŽle hulp (2 tot 3 maanden). Opvallend is wel dat in het 2de deel van 2007 meer mensen eenmalige hulp nodig hadden voor de betaling van hun energiefactuur. Naar alle verwachtingen zal deze trend zich in het jaar 2008 voortzetten. In totaal werd er voor 55.453,52 euro uitgekeerd.

De toekenning van de verwarmingstoelagen bracht  extra werk met zich mee. Er werden 414 aanvragen voor een verwarmingstoelage positief afgerond. Dit komt neer op een totaal bedrag van Ä 44.312,18. Ondanks de stijging van het aantal aanvragen daalde het totaalbedrag omwille van de hogere interventiedrempel. Duidelijk is evenwel dat steeds meer mensen moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun energiefactuur.

Het aantal dossiers rond schuldbemiddeling en budgetbeheer bleef stabiel op respectievelijk 139 en 82. Er dienden in 2007 geen wachtlijsten aangelegd te worden.

Schuldbemiddeling en budgetbeheer blijven een belangrijke problematiek. We proberen als OCMW deze materie in ieder geval proactief aan te pakken. Door meteen in te grijpen kunnen we de situatie vaak op een snelle en goede manier beheersen. Dit voorkomt natuurlijk grotere ontsporingen qua budget, stelt de OCMW-voorzitster in haar toelichting.

Ook het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg kende een groei in 2007. Maar ondanks de stijging van het aantal woningen werd het jaar afgesloten met 30 kandidaten op de wachtlijst. Dit initiatief kan met andere woorden niet volledig inspelen op de (grotere) vraag naar sociale huisvesting.

De samenwerking met de DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) kende ook vorig jaar een significante groei. In 2007 werden er in totaal 477,5 uren gepresteerd in het kader van de psycho-sociale gezondheidszorg.

De cijfers in verband met psycho-sociale dienstverlening tonen aan dat dergelijke samenwerkingsverbanden voor alle betrokken partijen, maar vooral voor de hulpvrager lonen. In de voorbije jaren steeg het aantal contacten van de DAGG systematisch en verminderde de werklast van het OCMW evenredig. Samen zijn beide diensten erin geslaagd om de wachtlijsten voor gespecialiseerde dienstverlening af te bouwen en de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Hoogstwaarschijnlijk zal deze trend - waarbij het OCMW een portaalfunctie vervult bij het samenbrengen van gespecialiseerde hulp- zich in de toekomst verder zetten.

Bij de thuiszorgdiensten valt het (nog steeds) stijgende aantal uren in de gezinszorg op. De volledige Welzijnsregio Noord-Limburg noteerde zelfs een toename van meer dan 19%.

In Meeuwen-Gruitrode zagen we een stijging van bijna 10%, vult Lydie Jacobs aan. Hier speelt de toenemende vergrijzing alleszins een rol. Onze cliŽnten worden ouder en vragen dus meer hulp. Dit vertaalt zich in meer uren. In totaal werden er 9000 uren in Meeuwen-Gruitrode gepresteerd. Dit is een stijging met maar liefst 15,5%!

Ook het goede resultaat van de Minder Mobielen Centrale valt op. Het aantal afgelegde kilometers werd ten opzichte van 2006 meer dan verdubbeld.

De Minder Mobielen Centrale kende in alle opzichten een groei. Het aantal leden steeg gevoelig (+15%), er waren bijna 20% meer ritten en ook het aantal kilometers ging fors de hoogte in. In totaal werd er bijna 20.000 kilometer afgelegd. Een stijging van 60%. De Minder Mobielen Centrale wordt voornamelijk ingeschakeld voor vervoer naar het ziekenhuis, naar dagcentra, voor bezoek aan de dokter/tandarts of voor het doen van boodschappen.

Kinderopvang Pagadder liet ook in 2007 weer overtuigende cijfers optekenen. Vooral op dinsdag en donderdag werd de opvangcapaciteit meermaals overschreden.

Tijdens het jaar 2007 maakten 470 kinderen uit 286 gezinnen ťťn of meerdere keren gebruik van onze kinderopvang. Met deze cijfers bereikt Pagadder bijna 35% van de kinderen uit de doelgroep (2-12 jaar). Tweederde van de kinderen komt naar de locatie van Pagadder in Meeuwen, de anderen gaan naar Gruitrode. De korte opvangmomenten (minder dan 3 uren) blijken het meest in trek. De capaciteitsgrens werd 85-maal overschreden. We zullen in ieder geval naar mogelijkheden moeten blijven zoeken om deze overbezetting in de toekomst structureel aan te pakken. Want onze hoofddoelstelling is natuurlijk om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen, aldus de voorzitster.

Het volledige jaarverslag kan hier ingekeken worden: Jaarverslag 2007 - OCMW Meeuwen-Gruitrode.