Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 16 juni 2008.

Een goede buur voor de sociale verhuur...

Opbouwwerk Noord-Limburg en het Sociaal Verhuurkantoor zijn al enkele jaren goede buren in de Kerkstraat te Neerpelt. Er werd nu samen een project uitgewerkt, waardoor de woningen van het Sociaal Verhuurkantoor onderzocht worden op de technische kwaliteiten door “Architecten zonder Grenzen”.
Opbouwwerk Noord-Limburg, inmiddels samengegaan met RIMO-Limburg, zet hiervoor de restmiddelen in, die zijn overgebleven na het opheffen van de VZW Opbouwwerk Noord-Limburg.

Opbouwwerk Noord-Limburg

VZW Opbouwwerk Noord-Limburg zet zich al sinds jaar en dag in voor het versterken van de leefbaarheid in kwetsbare buurten. Samen met bewoners worden initiatieven georganiseerd ter bevordering van het samenleven in de wijk. Zo heeft opbouwwerk projecten in Lommel, Neerpelt en Peer. Specifiek naar jongeren toe wordt er gewerkt met rondhangers in Peer en is er het straathoekwerk in Neerpelt en Hamont-Achel.

In 2007 heeft Opbouwwerk Noord-Limburg besloten om aan te sluiten bij RIMO-Limburg als provinciaal georganiseerde opbouwwerkinstelling. Hierdoor blijven de Noord-Limburgse activiteiten verder lopen onder RIMO terwijl het LISS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk) de activiteiten met betrekking tot rondhangende jongeren overneemt. Het secretariaat in de Kerkstraat te Neerpelt is in dit nieuwe kader behouden gebleven en vormt de uitvalsbasis voor de Noord-Limburgse opbouwwerkers en straathoekwerkers.

De VZW Opbouwwerk Noord-Limburg werd opgeheven. De leden van de Algemene Vergadering zochten een bestemming voor de resterende middelen, die zij ook uitdrukkelijk in Noord-Limburg en ten behoeve van de maatschappelijk zwakkeren wilden besteden.

Kwaliteitswonen in het Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Verhuurkantoor in Noord-Limburg is tot stand gekomen door de samenwerking van de acht OCMW’s en het Kempisch Tehuis, om woningen aan te bieden aan diegenen die het moeilijk hebben om zelf een woning op de private huisvestingsmarkt te vinden. Hiervoor huurt het SVK zelf woningen in bij particuliere eigenaars.

Om een beter zicht te krijgen op de technische kwaliteiten en eventuele gebreken van deze woningen werd een beroep gedaan op “Architecten zonder Grenzen” om de ingehuurde woningen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Hiervoor worden de middelen aangewend die door Opbouwwerk aan het SVK werden overgedragen.

Zo kunnen nu al de nieuw ingehuurde woningen systematisch onderzocht worden en wordt een grondige plaatsbeschrijving gemaakt. Met deze beschrijving in handen kunnen eventuele gebreken met de eigenaar besproken worden en kunnen er regelingen getroffen worden aangaande onmiddellijk herstel of onderhoud op langere termijn. Bovendien is de plaatsbeschrijving een geschikt instrument om met de nieuwe huurder afspraken te maken over de toestand van de woning en het normale onderhoud hiervan.

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg werd in het Vlaamse jaarverslag 2007 van de sociale verhuurkantoren als een van de snelst groeiende gekwalificeerd. Door dit gezamenlijke initiatief met Opbouwwerk en Architecten zonder Grenzen wordt ook een belangrijke kwalitatieve vooruitgang geboekt.