Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 mei 2008.

Voorzitterswissel bij het Regionaal Welzijnsoverleg

Het klinkt soms wat verwarrend, maar naast Welzijnsregio Noord-Limburg is er ook nog het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg. Hierin zijn allerlei welzijnsinitiatieven verenigd met de bedoeling om tot uitwisseling en samenwerking te komen. Wim Schouwenaars is er voorzitter sedert 1999. Na negen jaar geeft hij de fakkel nu door aan Leon Houben.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg illustreert de Noord-Limburgse samenwerking op het vlak van welzijn. Nagenoeg alle welzijnsdiensten uit de streek zijn er in vertegenwoordigd. Het gaat voornamelijk om VZW-initiatieven, maar ook de OCMW's zijn regelmatig aanwezig. De algemene vergadering van het Welzijnsoverleg komt een viertal keren per jaar samen.

Leon Houben en Wim SchouwenaarsIn 1999 zette Wim Schouwenaars een punt achter zijn actieve loopbaan als directeur van Sint-Oda. Hij was er voor te vinden om zijn engagement voor de brede welzijnssector voort te zetten in het voorzitterschap van het Regionaal Welzijnsoverleg. Hij heeft dit in al die jaren met verve gedaan en hij wist de overleggedachte in de streek levendig te houden.

Om de drie jaren houdt het Regionaal Welzijnsoverleg zijn befaamde Studie en Ontmoetingsdag. Wim heeft er in zijn loopbaan als voorzitter drie mee helpen organiseren. Nu zo stilaan de voorbereiding van de studiedag 2009 in het verschiet ligt, vond Wim het tijd om de fakkel door te geven.

Zijn opvolger wordt Leon Houben, psycholoog bij het CGG Noord-Limburg. Het was het CGG-Noord-Limburg, dat indertijd samen met het Streekplatform aan de basis lag van het Regionaal Welzijnsoverleg. Leon is al vele jaren lid van het dagelijks bestuur en met hem als voorzitter is de continu´teit verzekerd. De eerste grote uitdaging wordt ongetwijfeld de studie- en ontmoetingsdag in 2009, waarvan de voorbereidingen nu kunnen starten.