Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 mei 2008.

Personeelsgroep Focus Noord op bezoek bij Welzijnsregio

Focus Noord is de koepel van de Noord-Limburgse bedrijvenclubs. In de schoot van Focus Noord is een werkgroep actief van  personeelsverantwoordelijken. Afwisselend houdt de werkgroep zijn samenkomsten bij de deelnemers bedrijven. Onlangs was de werkgroep te gast bij Welzijnsregio Noord-Limburg. Het thema van de samenkomst was het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid in de onderneming. Dit onderwerp werd behandeld door Marjet Vanderstraeten, preventiewerker bij CAD Limburg.

Welzijnsfirma Noord-Limburg

Als overheidsdienst en dienstenbedrijf is Welzijnsregio Noord-Limburg een beetje de vreemde eend in deze werkgroep van personeelsverantwoordelijken. De verscheiden achtergrond van de deelnemers maakt het echter boeiend en interessant en houdt de uitwisseling levendig.

Personeelsgroep Focus Noord op bezoekKlassiek wordt bij de samenkomst van de personeelswerkgroep een rondleiding in het ontvangende bedrijf gehouden. Aangezien onze "productieruimtes" niet  zo boeiend ogen, zorgden wij voor een virtuele rondleiding door de diensten van Welzijnsregio Noord-Limburg. Dit gaf ons niet alleen de kans om iets te vertellen over de personeelswerking in onze organisatie, maar  liet bovendien toe het welzijnsaanbod van de Noord-Limburgse OCMW's met het extra-aanbod van Welzijnsregio, voor te stellen. Een interessant gegeven voor de personeelsdiensten in de bedrijven, omdat zij regelmatig geconfronteerd worden met welzijnsproblemen bij hun medewerkers. Een goede doorverwijzing kan een belangrijke aanzet tot oplossing geven.

Drug en alcoholbeleid

Zo hebben bedrijven wel eens te doen met problematisch gebruik van drugs en alcohol bij hun werknemers. Wordt deze problematiek chronisch, dan is deze bedreigend voor de gezondheid en het welzijn van de werknemer en heeft dit ook gevolgen voor het functioneren in het bedrijf. Ook occasioneel gebruik in werkgerelateerde situaties kan nadelige gevolgen hebben. Vandaar de noodzaak dat bedrijven in het kader van welzijn, gezondheid en veiligheid een beleid uitwerken.

En liefst een integraal beleid zegt Marjet Vanderstraeten van het CAD, dat berust op de 4 pijlers: procedures, regelgeving (arbeidsreglement), hulpverlening en vorming en voorlichting.

Voorts stond de CAD-preventiewerker nog stil bij de waarneembare signalen van problematisch gebruik en bij de juridische aspecten die hun basis vinden in het ARAB. Tips voor een deugdelijke interventie werden in contrast gesteld met een niet efficiŽnte aanpak.

Tot slot werden een aantal suggesties aangereikt, die kunnen helpen bij het uitwerken van een drug en alcoholbeleid.