Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 20 maart 2008.

Aandacht voor kansarmoede bij sportverenigingen in Hechtel-Eksel

In het kader van zijn studies moest Frank Crommelinck een sportbeleid uitwerken voor een specifieke doelgroep. Zijn doelstelling was om de sportverenigingen zover te krijgen om kansarme jongeren toe te laten als lid van hun club. Weliswaar aan de helft van het gewone lidgeld. Frank wilde dit niet enkel theoretisch uitwerken, maar had zijn doelstelling ook graag in de praktijk waargemaakt.

Na contacten met alle sportverenigingen van de gemeente, waren er elf sportverenigingen die zich wilden engageren om iets te doen voor de jongeren uit kansarme gezinnen. Ook het OCMW engageerde zich om mee te werken aan dit project. Het OCMW heeft immers contact met de doelgroep. Om de privacy van de jongeren en hun gezin te waarborgen loopt de aanvraag om in aanmerking te komen voor het verminderde lidgeld  via het OCMW.

Sport Hechtel-EkselRecent werd de overeenkomst officieel ondertekend door het OCMW en de voorzitters van de sportverenigingen. Ocmw voorzitter Tony Baselet benadrukte het belang van de participatie van kansarmen aan sport, jeugd en culturele verenigingen als middel om sociale uitsluiting tegen te gaan. Dit alles kadert in het reglement socio culturele participatie voor jongeren dat binnen het OCMW reeds een 5 tal jaren bestaat. Tony dankte de clubs die op het aanbod zijn ingegaan en drukte de hoop uit dat andere sportclubs het voorbeeld zullen volgen.

Volgende sportverenigingen ondertekenden het charter:

 • Badmintonclub Hechtel-Eksel
 • Handbalvereniging Arena
 • Judoclub Bushido
 • Tafeltennsclub Hechtel-Eksel
 • Tennisclub Exellent
 • Turn- en dansvereniging Duinrakkers
 • KFC Eksel
 • KFC Hechtel
 • WSV De Anjertrippers
 • WSV Bosdravers
 • Limburgse MountainBikevereniging

Ge´nteresserd? Wil je weten hoe het allemaal in zijn werk gaat? Neem dan gerust contact op met Marijke Franssens  maatschappelijk werker van het OCMW. Je kan haar bereiken via het nummer 011 73 01 30.