Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 februari 2008.

Natuurproject zorgt voor lentekriebels

De lente hangt dezer dagen voelbaar in de lucht en nodigt uit tot een frisse wandeling in de natuur. Dat wij in Noord-Limburg zo gemakkelijk onze weg vinden op de wandelingen van de Regionale Landschappen, hebben wij grotendeels te danken aan de mannen van het Natuurproject van Welzijnsregio. Zij hebben er de voorbije jaren voor gezorgd dat honderden paaltjes werden geplaatst die de goede richting aangeven.

Het Natuurproject  werd indertijd opgericht in de schoot van de dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg, met als hoofddoel om werkervaring aan te bieden aan een aantal personen die in arbeidsbegeleiding zijn.

natuurproject welzijnsregioWerkervaring opdoen in de natuur betekent ook dat er werkopdrachten moeten zijn. Hiervoor werd van in het begin samengewerkt met de Noord-Limburgse gemeentebesturen en met organisaties die natuur- en bosbeheerswerken uitvoeren. Zo wijzen onze gemeentebesturen jaarlijks een aantal opdrachten toe aan het Natuurproject.

Hierbij wordt geopteerd voor zowel investeringsprojecten als voor onderhoudswerkzaamheden in de natuur. Bij de investeringsprojecten denken wij aan het aanleggen en signaleren van wandelpaden, het inrichten van poelen, het aanplanten van hagen en wegkanten, het plaatsen van omheiningen en dergelijke. Enkele mooie voorbeelden zien wij hier op de bijgaande foto's. Het zijn recente realisaties van het Natuurproject in het mooie kader van het natuurleerpad aan de Mullemer Bemden in Peer. Maar in al de Noord-Limburgse gemeenten komen wij dergelijke pareltjes tegen.

natuurproject welzijnsregioIn het kader van de onderhoudswerken worden snoei- en ruimingswerken uitgevoerd in natuurgebieden en bossen, langs wandel- en fietspaden. Zo werden hectaren vogelkers verwijderd opdat deze snelgroeiende woekerplant  ons inheemse bosbestand niet kan overheersen.

Helaas moesten de laatste jaren ook tonnen zwerfvuil worden opgeruimd, waaruit jammerlijk blijkt dat sommige passanten de rijkdom van onze natuur niet altijd weten te waarderen.

natuurproject welzijnsregioKlussen genoeg dus voor onze ploeg in de Noord-Limburgse natuur, waardoor een zestal personen onder leiding van de ploegbazen Leon en Jo de kans krijgen om werkervaring op te doen. Gedurende een jaar kunnen zij  zich op deze wijze voorbereiden om een reguliere tewerkstelling op te nemen in groen- of tuinonderhoud.

Een stukje Welzijnsregio dat misschien niet zo goed gekend is, maar waarmee ongetwijfeld op vele plaatsen onbewust al  werd kennis gemaakt.

Voor meer info over het Natuurproject, zie: