Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 september 2007.

Missie en Visie goedgekeurd door de Raad van Beheer

Op de beheerraadsvergadering van september werd de missie en visie van Welzijnsregio Noord-Limburg goedgekeurd. Deze tekst wil de langetermijnvisie van Welzijnsregio zichtbaar maken naar de eigen medewerkers en deze van de lokale OCMW's. In tweede instantie vormt deze tekst de basis voor de communicatie met derden om uit te drukken waar Welzijnsregio voor staat en wat de vereniging wenst te bereiken.

Opdrachtsverklaring:

Welzijnsregio Noord-Limburg wil de welzijnszorg in de regio optimaliseren door vanuit een tussengemeentelijke structuur diensten in te richten en te beheren namens de OCMW's, daar waar een gezamenlijke organisatie een toegevoegde waarde biedt.

Doelstellingen:

  • Overlegorgaan tussen en van de OCMW's
  • Gemeenschappelijke projecten en diensten organiseren
  • Deze diensten zo dicht mogelijk bij de gebruiker aanbieden
  • Ondersteunen bij studie en vormingsactiviteiten van OCMW's

Stappen:

Voor het bereiken van deze strategische doelstellingen worden een aantal stappen voorzien op de lange, de middellange en de korte termijn.

Volledige tekst: Missie en Visie Welzijnsregio Noord-Limburg.